25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Ambrela zvítězila v Coolna Cupu

Turnaj v malé kopané uspořádalo 2.8. 2012 nízkoprahové zařízení Coolna ve Znojmě. Mezi sebou se utkalo 5 týmů z různých zařízení. Hřiště ovládla zdravá soupeřivost a dobrá nálada, vznikla příležitost k zajímavým setkáním a novým přátelstvím.

Ambrela bodovala již od samého začátku a vyhrála ve všech zápasech!  Domů si vezla krásné první místo a nezapomenutelný pocit vítězství! 

Foto

Charita ČR si připomíná stoletou vodu

Před deseti lety zasáhla Česko ničivá povodeň. Stovkám domácností pomáhala i Charita ČR – okamžitě při povodni i později výstavbou nových domovů. Kromě vlastních pracovníků vyslala do terénu přes tisíc dobrovolníků, kteří přijeli dokonce až z Polska či Chorvatska.

Jak S.T.A.R.I. pomáhá

S.T.A.R.I. - Společně, Talentovaně, Aktivně, Radostně, Iniciativně je projekt Charity ČR podpořený Ministerstvem kultury ČR, který podporuje aktivity zdravotně postižených a seniorů. Účastníci soutěže měli zdokumentovat arteterapeutické aktivity, které nabízejí seniorům ve svém zařízení. Ze zaslaných fotografií a textů hodnotitele nejvíce oslovily ty, které přišli z Domovinky Třebíč. 

BALTAZAR foto

Změny ve vedení Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

K datu 31.7.2012 odešel z Oblastní charity Rajhrad Mgr. Jiří Prokop, Ph.D, ředitel DLBsH sv. Josefa od roku 2007. Novým ředitelem rajhradského hospice byl ustanoven vedoucí lékař MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Funkci koordinátora kvality ošetřovatelské péče (dříve funkce vrchní sestry) bude v OCH Rajhrad od 1.9.2012 zastávat paní Mgr. Jiřina Večeřová, vítězka výběrového řízení na tuto pozici.

Vedení Oblastní charity Rajhrad děkuje i touto cestou dr. Jiřímu Prokopovi za jeho obětavost a vysoké nasazení v náročné práci ředitele DLBsH. Přejeme mu hodně zdaru na jeho novém působišti!

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

KLUBÍČKO  ve školce

Komunitní centrum Klubíčko prezentovalo své aktivity v MŠ Duha a uspořádali tak pro děti rozloučení se školním rokem a předškoláky.

Bálint má PRÁZDNINY

BÁLINTOVSKÁ SUPERVIZNÍ SKUPINA si o prázdninách bere dovolenou!

Další sezení bude 21.9.2012, povede jej Ing. Mgr. Ivo Vítek.

Přihlásit se můžete zde: přihláška

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.