Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Charita ČR poskytuje materiální a zdravotnickou pomoc uprchlíkům v Aténách, i díky krizovému fondu

Z pověření Charity ČR doručila Diecézní charita Brno od ledna letošního roku do Řecka 17 tun materiální pomoci pro uprchlické tábory. Hlavním příjemcem pomoci je partnerská organizace Charita Řecko, největší sociální klinika v Aténách (Metropolitan Community Clinic Helliniko) a zdravotnická organizace Fair planet. Ve spolupráci s poslední ze zmíněných organizací Charita také začala vysílat studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na pomoc uprchlíkům v Aténách. Aktivity finančně podpořil  krizový fond Charity ČR částkou 138 000 Kč.

Charita poskytuje již několik měsíců pomoc uprchlickým táborům v Řecku

Diecézní charita Brno od ledna letošního roku doručila do Řecka 17 tun materiální pomoci celkem ve třech kamionech. Hlavním příjemcem pomoci je partnerská organizace Charita Řecko, největší sociální klinika v Aténách (Metropolitan Community Clinic Helliniko) a zdravotnická organizace Fair planet působící v uprchlickém táboru na bývalém letišti. S poslední ze zmiňovaných organizací Charita také započala vysílání studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na pomoc uprchlíkům v Aténách.

Diecézní charita Brno hledá dobrovolníky - lékaře do uprchlického tábora v Aténách

Upozornění 1. 8. 2016 - Výzva je již neplatná!!! Děkujeme za Váš zájem.

Na základě dohody s Masarykovou univerzitou jsou každých 14 dní vysíláni studenti Lékařské fakulty MU Brno na pomoc do uprchlického tábora Helliniko v Aténách. Avšak je nutné, aby každou skupinu doporavázel atestovaný lékař. Charita hledá atestovaného lékaře jakékoliv oboru na výjezdy: 24.7.- 5.8. a 21.8.-2.9.!

Peníze z Tříkrálové sbírky začínají pomáhat po celém Česku

Mikrobus s úpravou pro lidi se zdravotním postižením sváží hendikepované klienty do denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen v Domě sv. Josefa ve východočeských Chotovicích. Zabezpečen je také provoz poradny pro oběti trestné činnosti Blansko a nepřetržité Tísňové péče Plzeň pro klienty v krizi. Devítiletý Adámek půjde na speciální fyzioterapii v Lázních Piešťany. To vše díky štědrým dárcům letošní Tříkrálové sbírky pro lidi v nouzi. 

BARÁK má nadaného klienta

V naší službě je hodně nadaných klientů, kteří mají velké plány a cíle. Vybrali jsme jednoho, který teď aktuálně spřádá jeden ze svých velkých snů, jeho jméno je Freedy. Už dlouho mluvil o touze natočit film...

Poradna Ruth nabízí individuální konzultace

V Poradně Ruth Třebíč proběhl ve čtvrtek 16. června 2016 vzdělávací workshop Poznej svoje tělo a podpoř své ženství. Pod vedením lektorky Lucie Hospůdkové se zájemkyně mohly naučit pravidla symptotermální metody. Poradna Ruth nabízí i možnost individuální konzultace...

Uživatelé Klubíčka navštívili útulek pro zvířata

Začátkem června se Klubíčko zúčastnilo návštěvy psího útulku v Třebíči. Děti zde nebyly poprvé, avšak tato návštěva pro ně byla přece jenom jiná. Cílem bylo ukázat dětem, že i zvířata se mohou ocitnout v těžké situaci, kterým oni mohou pomoci.

Domácímu hospici pomáhají ženy myslící na vlastní zdraví

Klientky gynekologické ambulance pamatující na prevenci budou díky své aktivitě přispívat na hospicovou péči na Třebíčsku. Finanční bonus vyplácený zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření poukazuje Centrum péče o ženu Domácímu hospici sv. Zdislavy. 

Michaela Malá přiblížila život s duševním onemocněním

Dne 18. 5. 2016 se v Paprsku naděje uskutečnilo autorské čtení Michaely Malé, která představila svou knihu s názvem Homo psychoticus popisující její osobní zkušenost se závažným duševním onemocněním. 

Ambrela na Veletrhu sociálních služeb

Dne 15. 6. 2016 se Ambrela zúčastnila Veletrhu sociálních služeb na Karlově náměstí v Třebíči. Možnost prodeje výrobků a získání finančních prostředků pro službu uživatele motivovala, že se s pracovníky vrhli do výroby mýdel a hrnků.