25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Teď nás jezdí na výlety víc, libují si klienti třebíčského Stacionáře Úsměv

Ve Stacionáři Úsměv třebíčské Charity pořídili nový automobil, který využívají nejen na svoz a rozvoz lidí s mentálním a kombinovaným postižením do stacionáře, ale i na řadu dalších akcí. To vše díky Tříkrálové sbírce, z níž je tento automobil zakoupen.

Mít práci je důležité - TaxiS pomáhá

Mít náplň dne, cítit se důležitý, někam patřit, stýkat se s lidmi, vydělávat peníze, to vše jsou přídavky toho, když je člověk zaměstnaný, když má práci.

Diecézní charita Brno vydala Výroční zprávu 2013

Vážení přátelé, předkládáme vám Výroční zprávu za rok 2013, která zahrnuje výsledky Diecézní charity Brno za celou oblast brněnské diecéze (jižní Moravy a východní části Vysočiny). Další rok uplynul jako voda. Opět byl pro naši organizaci plný životních příběhů a osudů ...

Vítání léta v Domovince Třebíč

Přijďte s námi v úterý 24.6.2014 od 10 hod. strávit příjemné dopoledne s hudbou a opékáním špekáčků! Vítání léta 2014.pdf
Místo: Gen. Sochora 705, Třebíč
Termín: 24. 6. 2014, 10:00

Pojďte s Domovinkou přivítat léto

Srdečně Vás zveme v úterý 24.6.2014 v 10 hod. do Domovinky na tradiční VÍTÁNÍ LÉTA. Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne s hudbou a opékáním špekáčků. Těšíme se na Vás. Plakát

Pomoc potřebným z Tříkrálové sbírky 2014 na jižní Moravě

V Diecézní charitě Brno proběhlo první kolo žádostí o příspěvky z Tříkrálové sbírky. Dary z Tříkrálové sbírky 2014 podpoří například nákup aut pro charitní pečovatelskou službu, činnost dobrovolnických center, volnočasové aktivity farních charit pro maminky s dětmi a seniory, nákup školních obědů pro chudé děti nebo nebo rozvoj sociální péče v Moldavsku. Přečtěte si více

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.