25. výročí DCHB

 

Pozvánka včetně termínů         Přihláška na Bálintovskou skupinu      Zpětná vazba

                             

 

Co je Bálint?

 

Bálintovské sezení nabízí:

 

      • specifickou formu supervize s pevně danou strukturou
      • "burzu nápadů" k řešení problémů a náročných situací
      • sdílení zkušeností a poskytování vzájemné emoční podpory
      • možnost profesního, ale i osobního rozvoje

Je určeno pro pracovníky v pomáhajících profesích (např. lékaře, zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, psychoterapeuty, poradce, popřípadě dobrovolníky nebo jiné osoby), kteří se rozhodli pomáhat ostatním. Jedná se o anonymní řešení především klientských případů.

Přihlásit se můžete zde: přihláška


Místo konání:

viz aktuální pozvánka


 

Kontaktní osoba:

Simona Zezulová

mob: +420 733 741 188

e-mail: noe@trebic.charita.cz