25. výročí DCHB

22.-23. 11. 2017

PROGRAM

 

Chcete-li nás podpořit, uvítáme trvanlivé potraviny.  


Děkujeme a těšíme se na Vás!

Díky

za každý Váš darovaný bod!

Projekt byl již naplněn!

Testovací týden

20. - 24. 11. 2017

K-centrum Noe, Hybešova 10

 

ZDARMA!  ANONYMNĚ!

Pojďte nám pomoci,

HLEDÁME KOLEDNÍKY!

Přednáška Centra Ruth

Jak přežít pubertu svých dětí

7. 12. 2017

Volnočasový klub ARCHA

zve v listopadu na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Výšlap pro Charitu

PODÉL ŘEKY JIHLAVY

25. 11. 2017 

Start od 10 - 12 hod. z parkoviště u Horáckého autodružstva v Třebíči  

Koncert

Bazilika sv. Prokopa

1. 12. 2017 v 19 hod. 

 

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu...

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

 

CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤPomáháme lidem bez domova.....

 

se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří propadají sítí standartní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

CÍLEM CHZS je poskytnout okamžitou pomoc v tísni a dále nasměrovat potřebné osoby na úřady nebo instituce, které mohou pomoci řešit dlouhodobě situaci těchto osob.

 Formy pomoci

  1. krizová pomoc – okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi (rozhovor, hmotná pomoc, zprostředkování kontaktu na jiné instituce);

  2. poskytnutí materiální pomoci – poskytnutí potravin, oblečení, zajištění nouzového přístřeší (např. lůžka na ubytovně) apod.;

  3. poskytnutí finanční pomoci – jen v odůvodněných případech na základě sociálního šetření;

  4. poskytnutí duchovní a duševní pomoci – ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními;

  5. zprostředkování dlouhodobé pomoci – poskytnutí kontaktu na organizaci, instituci, která by poskytovala dlouhodobě pomoc lidem v nouzi a přispěla k vyřešení jejich obtížné situace.

U každého člověka v nouzi, který se na CHZS obrátí se žádostí o pomoc nebo je jí vyhledán, provede pracovník CHZS kvalifikované posouzení jeho životní situace. Na základě tohoto posouzení vyhodnotí jeho skutečnou potřebnost a realizuje opatření pro zlepšení jeho situace. Práce s každým člověkem v nouzi je dokumentována na Evidenčním listu člověka v nouzi.

 

PROSÍME, OZVĚTE SE NÁM, UPOZORNĚTE NÁS NA OSOBY V JAKÉKOLI NOUZI!

 

Kontakt:

Oblastní charita Třebíč,
L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč

Dobrovolnické centrum, tel. 568 408 482

Martina Veselá-  775 179 314; dobrovolnici@trebic.charita.cz

Blanka Spilková- 739 389 138; pomocvobcich@trebic.charita.cz