25. výročí DCHB

Dnes přednáška: JAK JÍST A NEPŘIBÍRAT

Dnes přednáška: JAK JÍST A NEPŘIBÍRAT

V 17 hod. v Domě s pečovatelskou službou na ul. Vltavínská 1376 v Třebíči. O vyvážené skladbě jídelníčku přednáší Mgr. Zdeňka Bartošová. Srdečně zve Poradna Ruth.

Koláč pro domácí hospic 2012 v Třebíči proběhl

Koláč pro domácí hospic 2012 v Třebíči proběhl

11.10.2012 od 9 hod. mohli občané přispět na nákup přípravků k ošetření kůže těžce nemocných osob. Za příspěvek obdrželi od pracovnic koláč a letáček s informacemi o službě. Všech 100 koláčů bylo brzy rozebráno a do pokladniček se nasbíralo  2 561 Kč.

Děkujeme Vám!

Duševní hygiena žen na mateřské dovolené

Duševní hygiena žen na mateřské dovolené

Přednáška PhDr. et PaedDr. Jany Matějkové v úterý 9.10.2012 v 17 hod.  Srdečně zve Poradna Ruth Třebíč. 

Pozvánka

Důstojné umírání nebo euthanasie?

Důstojné umírání nebo euthanasie?

Na začátku října zahajujeme každoroční akci na podporu péče o nevyléčitelně nemocné. Sbírka se uskuteční v Brně, Rajhradě, Židlochovicích, v Blansku, Jihlavě, Třebíči a Tišnově. V loňském roce Charita brněnské diecéze poskytla hospicové služby téměř 500 pacientů v hospici v Rajhradě a 164 lidem prostřednictvím terénní domácí hospicové péče.

Koláč pro domácí hospicovou péči 2012 v Třebíči

V Třebíči můžete přispět dvacetikorunou za koláč na nákup prostředků k ošetření kůže těžce nemocných osob, o které se stará středisko Domácí hospicové péče ve čtvrtek 11.10.2012 od 9 hod. na Karlově a Komenského nám. DĚKUJEME VÁM!

Den Charity v brněnské diecézi

Den Charity v brněnské diecézi

Máme před sebou další Den Charity, který má přiblížit charitní prostředí široké veřejnosti, nejlépe zábavnou formou. Touto cestou také Charita děkuje všem, kteří ji podporují. Pokud si chcete zaběhat, posedět u táboráku, zajít na film, výstavu nebo přímo do charitních zařízení na den otevřených dveří, máte jedinečnou šanci. Těšíme se na setkání s Vámi!

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.

Poradna Ruth Třebíč otevírá nové prostory

Poradna Ruth Třebíč otevírá nové prostory

Srdečně  Vás zveme na slavnostní otevření nových prostor Poradny Ruth
KDY: 12.9.2012 od 14 hod.
KDE: v Domě s pečovatelskou službou (Vltavínská 1376, 2. patro)

Podrobný program najdete v pozvánce.

 

Koncem září vyvrcholí kampaň Den Charity

Dny otevřených dveří, exkurze, výstavy a prezentace, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Takové nabídky čekají návštěvníky akcí, pořádaných v rámci kampaně Den Charity.

Rozklepané ruce už dnes nikomu nevadí

Rozklepané ruce už dnes nikomu nevadí

Průměrný věk seniorek, které tvoří v charitním stacionáři Domovinka v Třebíči, je přes 81 let. Přes počáteční nízkou sebedůvěru klientek jsou dnes tvůrčí dílny oblíbenou činností.