Jak zvládnout životní ztráty

beseda v Centru Ruth

17. 7. 2018

v 17 hod. 

 

Letem světem s Rodinsonem

Třídenní zážitkový program pro rodiče, prarodiče s dětmi

7. - 9. 8. 2018 

DOMEČEK Halahoje

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červnu 2018

 

 

AKCE CIHLA

na stanovištích
od 4. 6. 2018

  • Třebíč
  • Moravské Budějovice

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Centrum pro ženu obdarovalo domácí hospic

Centrum pro ženu obdarovalo domácí hospic

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč dostal finanční dar ve výši 78.000 Kč od Centra pro ženu s.r.o., vedoucí hospice Mgr. Evě Vráblové jej předal MUDr Karel Janíček. 

 

 

Centrum pro ženu z Třebíče podpořilo Domácí hospic sv. Zdislavy

 

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč dostal finanční dar od Centra pro ženu s.r.o. ve výši 78.000 Kč.

Vedoucí hospice Mgr. Evě Vráblové jej předal MUDr. Karel Janíček.

MUDr. Janíček při podpisu smlouvy

Částka je složena z finančních bonusů vyplácených zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření gynekologickému centru. Klientky ambulance pamatující na svou prevenci tak pomáhají nevyléčitelně nemocným lidem v důstojném odchodu. Péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci v domácím prostředí není dosud standardně hrazena ze zdravotního pojištění. 

Ze strany Centra pro ženu se přitom jedná o opakovaný dar v řádech desítek tisíc korun. MUDr. Karel Janíček při předání uvedl, že má velice dobrou zpětnou vazbu od kolegů i klientek. Ty s tímto směřováním daru souzní, některé si velmi pochvalovaly činnost hospice a odkazovaly se na osobní zkušenost.

Společný přípitek          Účastníci předání

 

Děkujeme!

 

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč je jediným z Kraje Vysočina zapojeným do Pilotního projektu MZ ČR, VZP a ČSPM JEP, který ověřuje možnost financování domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění. Třebíčský hospic nabízí klientům a jejich rodinám pomoc lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i psychoterapeuta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Vizitka partnera:

Centrum péče o ženu s.r.o. sídlí v Třebíči, ulice Soukopova 16. Pětičlenný lékařský tým nabízí kompletní gynekologicko-porodnickou péči, včetně ultrazvuková diagnostika a vyšetření prsů.