25. výročí DCHB

22.-23. 11. 2017

PROGRAM

 

Chcete-li nás podpořit, uvítáme trvanlivé potraviny.  


Děkujeme a těšíme se na Vás!

Díky

za každý Váš darovaný bod!

Projekt byl již naplněn!

Testovací týden

20. - 24. 11. 2017

K-centrum Noe, Hybešova 10

 

ZDARMA!  ANONYMNĚ!

Pojďte nám pomoci,

HLEDÁME KOLEDNÍKY!

Přednáška Centra Ruth

Jak přežít pubertu svých dětí

7. 12. 2017

Volnočasový klub ARCHA

zve v listopadu na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Výšlap pro Charitu

PODÉL ŘEKY JIHLAVY

25. 11. 2017 

Start od 10 - 12 hod. z parkoviště u Horáckého autodružstva v Třebíči  

Koncert

Bazilika sv. Prokopa

1. 12. 2017 v 19 hod. 

 

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu...

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Kaj džas, more?

Kaj džas, more?

Z grantového programu Zdravého města Třebíč jsme pro naše uživatele AMBRELY - Komunitního centra pro mládež připravili dlouhodobý projekt s názvem „Kaj džas, more?“ neboli „Kam jdeš, člověče?“ zaměřený převážně na sekundární prevenci drogových závislostí...

 

Náš nový projekt „Kaj džas, more?“

 

Ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč jsme v rámci grantového programu připravili pro naše uživatele dlouhodobý projekt s názvem „Kaj džas, more?“ neboli „Kam jdeš, člověče?“. 

Zážitkové odpoledne

Projekt je zaměřen převážně na sekundární prevenci drogových závislostí (tj. ve fázi experimentu) u uživatelů našeho nízkoprahového klubu Ambrela.

Svým názvem se tak snaží poukázat na to, že mladí lidé, kteří jsou drogově závislí nebo kteří berou drogu jako něco „normálního“, jdou špatným směrem. S uživateli budeme postupně plnit aktivity na rozšíření povědomí o této problematice a budeme o ní spolu otevřeně komunikovat.

 

Zážitkové odpoledne

S našimi uživateli jsme již uspořádali zážitkové odpoledne na Podzámecké nivě, kterým jsme je uvedli do tohoto tématu - seznámili jsme je blíže s projektem, vysvětlili jim, co je jeho cílem a obeznámili jsme je s harmonogramem aktivit, které nás čekají.

Na Podzámecké nivě

Poté jsme hráli různé skupinové hry pro posílení povědomí o drogách, uživatelé vyplňovali kvízy na toto téma, pokládali jsme jim otázky, na které společně hledali odpovědi. Zapojili se aktivně a se zájmem, a tak na konci programu dostali za spolupráci odměnu v podobě drobných hmotných cen. Dá se říci, že projekt zatím sklízí úspěch, z čehož máme velkou radost!

A teď hurá na další úkol… 

 

Logo Třebíč zdravé město