25. výročí DCHB

DEN CHARITY 2017

Oslavte jej s námi!

SELFIERUN 2017

Přijďte si zaběhat a zároveň podpořit dobrou věc!

Manželské večery

POZOR, ZMĚNA!

První setkání 11. 10. 2017

 

Srdečně zve Centrum Ruth.

Volnočasový klub ARCHA

zve v září na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 365 Kč ročně...

Kaj džas, more?

Kaj džas, more?

Z grantového programu Zdravého města Třebíč jsme pro naše uživatele AMBRELY - Komunitního centra pro mládež připravili dlouhodobý projekt s názvem „Kaj džas, more?“ neboli „Kam jdeš, člověče?“ zaměřený převážně na sekundární prevenci drogových závislostí...

 

Náš nový projekt „Kaj džas, more?“

 

Ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč jsme v rámci grantového programu připravili pro naše uživatele dlouhodobý projekt s názvem „Kaj džas, more?“ neboli „Kam jdeš, člověče?“. 

Zážitkové odpoledne

Projekt je zaměřen převážně na sekundární prevenci drogových závislostí (tj. ve fázi experimentu) u uživatelů našeho nízkoprahového klubu Ambrela.

Svým názvem se tak snaží poukázat na to, že mladí lidé, kteří jsou drogově závislí nebo kteří berou drogu jako něco „normálního“, jdou špatným směrem. S uživateli budeme postupně plnit aktivity na rozšíření povědomí o této problematice a budeme o ní spolu otevřeně komunikovat.

 

Zážitkové odpoledne

S našimi uživateli jsme již uspořádali zážitkové odpoledne na Podzámecké nivě, kterým jsme je uvedli do tohoto tématu - seznámili jsme je blíže s projektem, vysvětlili jim, co je jeho cílem a obeznámili jsme je s harmonogramem aktivit, které nás čekají.

Na Podzámecké nivě

Poté jsme hráli různé skupinové hry pro posílení povědomí o drogách, uživatelé vyplňovali kvízy na toto téma, pokládali jsme jim otázky, na které společně hledali odpovědi. Zapojili se aktivně a se zájmem, a tak na konci programu dostali za spolupráci odměnu v podobě drobných hmotných cen. Dá se říci, že projekt zatím sklízí úspěch, z čehož máme velkou radost!

A teď hurá na další úkol… 

 

Logo Třebíč zdravé město