Jak zvládnout životní ztráty

beseda v Centru Ruth

17. 7. 2018

v 17 hod. 

 

Letem světem s Rodinsonem

Třídenní zážitkový program pro rodiče, prarodiče s dětmi

7. - 9. 8. 2018 

DOMEČEK Halahoje

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červnu 2018

 

 

AKCE CIHLA

na stanovištích
od 4. 6. 2018

  • Třebíč
  • Moravské Budějovice

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Koncert Děti dětem pro ranou péči a vodní skauty

Koncert Děti dětem pro ranou péči a vodní skauty

Čtrnáctý ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM se konal 10. 5. 2017, tentokrát v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku. Hlavními obdarovanými byli Raná péče Třebíč a Přístav vodních skautů Žlutá ponorka.

 

KONCERT DĚTI DĚTEM PRO RANOU PÉČI

 

10. května 2017 se konal již čtrnáctý ročník koncertu DĚTI DĚTEM. Tentokrát se uskutečnil v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku. Hlavní cíle letošní sbírky benefičního koncertu byly  Raná péče Třebíč a Přístav vodních skautů Žlutá ponorka.

Raná péče získala vybavení pro místnost Snoezelen za téměř 100.000 Kč.

Snoezelen je druh terapie a jeho jméno je odvozeno ze slov „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“ (dřímat). Snoezelen byl rozpracován v Nizozemí v 70. letech 20. století v institucích, které se věnovaly vážně postiženým lidem.

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci.

Pravidelným působením jemných senzorických podnětů dochází k odbourávání rizikových projevů jedince, ke snížení poruch chování, pozornosti, k odbourávání impulzivity a nesoustředěnosti. Terapie má velký vliv na podporu kognitivní a emocionální složky osobnosti.

 

Koncert byl krásným a vznešeným zážitkem.

 

Všichni z rané péče děkují

zvláště panu Spekhorstovi za přízeň,

všem vystupujícím tj, pedagogům a žákům ZUŠ Třebíč,

všem sponzorům

a návštěvníkům koncertu.

Vybavení pro místnost SNOEZELEN