25. výročí DCHB

22.-23. 11. 2017

PROGRAM

 

Chcete-li nás podpořit, uvítáme trvanlivé potraviny.  


Děkujeme a těšíme se na Vás!

Díky

za každý Váš darovaný bod!

Projekt byl již naplněn!

Testovací týden

20. - 24. 11. 2017

K-centrum Noe, Hybešova 10

 

ZDARMA!  ANONYMNĚ!

Pojďte nám pomoci,

HLEDÁME KOLEDNÍKY!

Přednáška Centra Ruth

Jak přežít pubertu svých dětí

7. 12. 2017

Volnočasový klub ARCHA

zve v listopadu na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Výšlap pro Charitu

PODÉL ŘEKY JIHLAVY

25. 11. 2017 

Start od 10 - 12 hod. z parkoviště u Horáckého autodružstva v Třebíči  

Koncert

Bazilika sv. Prokopa

1. 12. 2017 v 19 hod. 

 

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu...

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Koncert Děti dětem pro ranou péči a vodní skauty

Koncert Děti dětem pro ranou péči a vodní skauty

Čtrnáctý ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM se konal 10. 5. 2017, tentokrát v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku. Hlavními obdarovanými byli Raná péče Třebíč a Přístav vodních skautů Žlutá ponorka.

 

KONCERT DĚTI DĚTEM PRO RANOU PÉČI

 

10. května 2017 se konal již čtrnáctý ročník koncertu DĚTI DĚTEM. Tentokrát se uskutečnil v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku. Hlavní cíle letošní sbírky benefičního koncertu byly  Raná péče Třebíč a Přístav vodních skautů Žlutá ponorka.

Raná péče získala vybavení pro místnost Snoezelen za téměř 100.000 Kč.

Snoezelen je druh terapie a jeho jméno je odvozeno ze slov „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“ (dřímat). Snoezelen byl rozpracován v Nizozemí v 70. letech 20. století v institucích, které se věnovaly vážně postiženým lidem.

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci.

Pravidelným působením jemných senzorických podnětů dochází k odbourávání rizikových projevů jedince, ke snížení poruch chování, pozornosti, k odbourávání impulzivity a nesoustředěnosti. Terapie má velký vliv na podporu kognitivní a emocionální složky osobnosti.

 

Koncert byl krásným a vznešeným zážitkem.

 

Všichni z rané péče děkují

zvláště panu Spekhorstovi za přízeň,

všem vystupujícím tj, pedagogům a žákům ZUŠ Třebíč,

všem sponzorům

a návštěvníkům koncertu.

Vybavení pro místnost SNOEZELEN