25. výročí DCHB

Dílny pro veřejnost

v pátek 22. 9. 2017

od 12 - 15 hod. 

v K-centru Noe

 

DEN CHARITY 2017

Oslavte jej s námi!

SELFIERUN 2017

Přijďte si zaběhat a zároveň podpořit dobrou věc!

Manželské večery

POZOR, ZMĚNA!

První setkání 11. 10. 2017

 

Srdečně zve Centrum Ruth.

Volnočasový klub ARCHA

zve v září na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 365 Kč ročně...

Koncert Děti dětem pro ranou péči a vodní skauty

Koncert Děti dětem pro ranou péči a vodní skauty

Čtrnáctý ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM se konal 10. 5. 2017, tentokrát v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku. Hlavními obdarovanými byli Raná péče Třebíč a Přístav vodních skautů Žlutá ponorka.

 

KONCERT DĚTI DĚTEM PRO RANOU PÉČI

 

10. května 2017 se konal již čtrnáctý ročník koncertu DĚTI DĚTEM. Tentokrát se uskutečnil v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku. Hlavní cíle letošní sbírky benefičního koncertu byly  Raná péče Třebíč a Přístav vodních skautů Žlutá ponorka.

Raná péče získala vybavení pro místnost Snoezelen za téměř 100.000 Kč.

Snoezelen je druh terapie a jeho jméno je odvozeno ze slov „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“ (dřímat). Snoezelen byl rozpracován v Nizozemí v 70. letech 20. století v institucích, které se věnovaly vážně postiženým lidem.

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci.

Pravidelným působením jemných senzorických podnětů dochází k odbourávání rizikových projevů jedince, ke snížení poruch chování, pozornosti, k odbourávání impulzivity a nesoustředěnosti. Terapie má velký vliv na podporu kognitivní a emocionální složky osobnosti.

 

Koncert byl krásným a vznešeným zážitkem.

 

Všichni z rané péče děkují

zvláště panu Spekhorstovi za přízeň,

všem vystupujícím tj, pedagogům a žákům ZUŠ Třebíč,

všem sponzorům

a návštěvníkům koncertu.

Vybavení pro místnost SNOEZELEN