25. výročí DCHB

22.-23. 11. 2017

PROGRAM

 

Chcete-li nás podpořit, uvítáme trvanlivé potraviny.  


Děkujeme a těšíme se na Vás!

Díky

za každý Váš darovaný bod!

Projekt byl již naplněn!

Testovací týden

20. - 24. 11. 2017

K-centrum Noe, Hybešova 10

 

ZDARMA!  ANONYMNĚ!

Pojďte nám pomoci,

HLEDÁME KOLEDNÍKY!

Přednáška Centra Ruth

Jak přežít pubertu svých dětí

7. 12. 2017

Volnočasový klub ARCHA

zve v listopadu na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Výšlap pro Charitu

PODÉL ŘEKY JIHLAVY

25. 11. 2017 

Start od 10 - 12 hod. z parkoviště u Horáckého autodružstva v Třebíči  

Koncert

Bazilika sv. Prokopa

1. 12. 2017 v 19 hod. 

 

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu...

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Máme nový azylový dům

Máme nový azylový dům

Třebíčská Charita otevřela v říjnu Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy. Foto z otevření  Zařízení domu V budově má také zázemí Raná péče Třebíč, která se věnuje rodinám s dětmi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, ohrožením ve vývoji. 

 

V Třebíči máme nový azylový dům

 

Oblastní charita Třebíč v pondělí 16. 10. 2017 v deset hodin slavnostně otevřela Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy.

V nově dostavěném azylovém domě se rozšiřuje cílová skupina uživatelů. Vedle matek s dětmi v nepříznivé životní situaci také o otce s dětmi, celé rodiny v nepříznivé životní situaci a samotné ženy bez domova.

Nová budova disponuje 19 bytovými jednotkami s kapacitou 61 lůžek, z toho 55 pro rodiče s dětmi a 6 pro samotné ženy bez domova.  

V budově má zázemí také Raná péče Třebíč, která odborně podporuje rodiny, ve kterých vyrůstají děti s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra či ohrožením ve vývoji.


Zahájení stavby za 39 milionů proběhlo 30. 5. 2016. Po roce a čtyřech měsících do nového domova stěhují první klienti.

                 Zahájení stavby v r. 2016          Zahájení stavby v r. 2016
vodem výstavby byly nedostatečné kapacity současného azylového domu a velká poptávka po nových službách, jako např. možnost ubytovat také otce s dětmi, či celou rodinu v těžké životní situaci. Podporu se nám podařilo získat ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, financí Kraje Vysočina a města Třebíč,“ vypočítává ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Domov pro matky provozovala Charita v Třebíči už od května r. 1995 na ul. Manželů Curieových 604. V patnácti bytových jednotkách ročně ubytovala průměrně 30 matek s jejich dětmi.

Naši pracovníci pomáhají klientům řešit jejich náročnou životní situaci, podporují je v růstu a v práci na sobě. Velkou pozornost věnujeme zejména péči o děti, nácviku praktických dovedností, hledání či udržení zaměstnání i umění hospodařit s penězi,“ doplňuje Eliška Klimešová vedoucí azylového domu.

Každá bytová jednotka v novém objektu je vybavena toaletou, koupelnou a kuchyňskou linkou, dva byty jsou bezbariérové. Součástí azylového domu je také herna pro děti, společenská místnost, studovna, kaple, cvičná kuchyně a návštěvní místnost. Za domem je zahrada, která bude využívána k herním aktivitám dětí, relaxaci, a také pěstování rostlin.

             Bytová jednotka  Vybavení bytové jednotky  Kuchyňka v bytové jednotce

Provoz azylového domu je financován prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vysočina z prostředků Evropského sociálního fondu.

Část budovy určená rané péči nabídne doplnění stávající terénní formy poskytování o služby ambulantní. Rodiny budou nově moci využít terapie – Snoezelen a EEG biofeedback, které v současné době chyběly nebo byly nedostatečné. Nabídky Rané péče Třebíč využívá ročně sedm desítek rodin z Třebíče a okolí.

           Místnost EEG biofeedback  Místnost snoezelenkuličkový bazén, poličky s hračkami-hrací místnost

Slavnostního otevření 16. 10. se zúčastnili zástupci vedení Oblastní charity Třebíč, Diecézní charity Brno, MPSV, Kraje Vysočina a Města Třebíč. Objektu požehnal prezident Diecézníc charity Brno otec Josef Zouhar.  

          Slavnostní otevření ADSlavnostní otevření Žehnání AD

Budova nového AD