AKCE CIHLA

na stanovištích
od 4. 6. 2018

  • Třebíč
  • Moravské Budějovice

Jak zvládnout životní ztráty

beseda v Centru Ruth

17. 7. 2018

v 17 hod. 

 

Letem světem s Rodinsonem

Třídenní zážitkový program pro rodiče, prarodiče s dětmi

7. - 9. 8. 2018 

DOMEČEK Halahoje

Domovinka zve

na Vítání léta

21. 6. 2018 v 10 hodin

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Poděkování z Rané péče Třebíč

Poděkování z Rané péče Třebíč

Společnost DAIKIN Europe NV věnovala rané péči klimatizaci do místnosti Snoezelen. Základem práce v této místnosti je vytvořit prostředí, jež nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité.

 

Poděkování od Rané péče Třebíč

 

Společnost DAIKIN Europe NV věnovala Rané péči Třebíč klimatizaci do multisenzorické místnosti Snoezelen. 

Klimatizace

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je vytvořit prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité.

Klimatizační jednotka poslouží nejen k navození optimální teploty v místnosti, ale zároveň k navození skutečného zážitku z tematické terapie. Terapeut tak dětem lépe zprostředkuje vnímání chladu v zimě, tepla v létě a umocní prožitek z celého programu.

Ve Snoezelenu děti s postižením získají např. zkušenost z podzimního padajícího listí, pocítí chlad ledu, prožijí si běžné zimní radovánky se sněhem a vychutnají si vůni rozkvetlé louky na jaře.

Snoe zelen

Rádi bychom poděkovali také třebíčské firmě K & K servis chlazení za instalaci klimatizace a podrobné seznámení s jejím provozem.

 

Místnost Snoezelen