Jak zvládnout životní ztráty

beseda v Centru Ruth

17. 7. 2018

v 17 hod. 

 

Letem světem s Rodinsonem

Třídenní zážitkový program pro rodiče, prarodiče s dětmi

7. - 9. 8. 2018 

DOMEČEK Halahoje

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červnu 2018

 

 

AKCE CIHLA

na stanovištích
od 4. 6. 2018

  • Třebíč
  • Moravské Budějovice

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky nás znovu velmi potěšil. Opět byla překonána částka z předchozího roku. Rádi bychom i touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli k tomuto úspěchu.

 

Poděkování

 

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky nás znovu velmi potěšil. Opět byla překonána částka z předchozího roku.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli k tomuto úspěchu.

 

Děkujeme 

 

  • všem pomocníkům, kteří se podíleli na zajištění sbírky -  chystáním pokladniček, jejich rozvážením, přípravou kostýmů, organizováním skupinek...

  • našim úžasným koledníkům všeho věku ve městech, obcích i osadách, 

  • i všem dárcům za jejich příspěvky do pokladniček.

Foto z Tříkrálové sbírky 2017


Tříkrálová sbírka 2017 bude u nás využita

  • na dokončení nového Domova pro matky v těžké životní situaci
  • na podporu služby rané péče určené pro rozvoj dětí s postižením do 7 let věku a pro pomoc jejich rodinám
  • na podporu Dobrovolnického centra a Prorodinného centra (dříve Poradna Ruth)
  • na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy
  • na materiální či finanční pomoc lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení a na humanitární pomoc

 

Díky