25. výročí DCHB

Domovinka zve

na výstavu v knihovně na Modřínové ulici.

Těšíme se na Vás!

 

Volnočasový klub ARCHA

zve o prázdninách na akce

v Domech s pečovatelskou službou

Manželské večery

od 13. 9. 2017

 

Srdečně zve Centrum Ruth.

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 365 Kč ročně...

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky nás znovu velmi potěšil. Opět byla překonána částka z předchozího roku. Rádi bychom i touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli k tomuto úspěchu.

 

Poděkování

 

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky nás znovu velmi potěšil. Opět byla překonána částka z předchozího roku.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli k tomuto úspěchu.

 

Děkujeme 

 

  • všem pomocníkům, kteří se podíleli na zajištění sbírky -  chystáním pokladniček, jejich rozvážením, přípravou kostýmů, organizováním skupinek...

  • našim úžasným koledníkům všeho věku ve městech, obcích i osadách, 

  • i všem dárcům za jejich příspěvky do pokladniček.

Foto z Tříkrálové sbírky 2017


Tříkrálová sbírka 2017 bude u nás využita

  • na dokončení nového Domova pro matky v těžké životní situaci
  • na podporu služby rané péče určené pro rozvoj dětí s postižením do 7 let věku a pro pomoc jejich rodinám
  • na podporu Dobrovolnického centra a Prorodinného centra (dříve Poradna Ruth)
  • na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy
  • na materiální či finanční pomoc lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení a na humanitární pomoc

 

Díky