Přednáška Centra Ruth

VZTAHY - klíč k pokladu

25. 1. 2018

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 365 Kč ročně...

Tříkrálová sbírka 2018 poděkování

PRIMÁRNÍ PREVENCE zakončila školní rok

PRIMÁRNÍ PREVENCE zakončila školní rok

Spoustu dobré práce odvedly pracovnice PRIMÁRNÍ PREVENCE TŘEBÍČ v uplynulém školním roce 2016/17. Nyní se již pilně připravují na další školní rok.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE TŘEBÍČ zakončila školní rok 2016/17

z programu primární prevence

V uplynulém školním roce 2016/17 jsme odvedly celkem 136 programů všeobecné primární prevence pro žáky a studenty škol nejen v třebíčském okrese.

Navštívily jsme 73 tříd ve čtrnácti různých školách, kde jsme s více než patnácti sty žáky strávily celkem 408 vyučovacích hodin.

Mezi nejčastěji objednávaná témata patřily programy zaměřené na vztahy, závislosti, prevenci dluhů a bezpečné chování na internetu.

V současné době pracujeme na nové metodice preventivních programů na nadcházející školní rok.

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb se účastníme dlouhodobého kurzu „80“ Středně pokročilý pracovník v primární prevenci ve Strakonicích.

Lektorky PRIMÁRNÍ PREVENCE, Středisko sv. Dona Bosca

 

Více o službě PRIMÁRNÍ PREVENCE