13. a 14. 7. 2018 i u nás

Zveme Vás do třebíčské Charity na ul. L. Pokorného 15. 

Výrobky, horolezecká stěna, ad.

Jak zvládnout životní ztráty

beseda v Centru Ruth

17. 7. 2018

v 17 hod. 

 

Letem světem s Rodinsonem

Třídenní zážitkový program pro rodiče, prarodiče s dětmi

 

7. - 9. 8. 2018 

DOMEČEK Halahoje

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2018

 

 

AKCE CIHLA

na stanovištích
od 4. 6. 2018

  • Třebíč
  • Moravské Budějovice

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

PRIMÁRNÍ PREVENCE zakončila školní rok

PRIMÁRNÍ PREVENCE zakončila školní rok

Spoustu dobré práce odvedly pracovnice PRIMÁRNÍ PREVENCE TŘEBÍČ v uplynulém školním roce 2016/17. Nyní se již pilně připravují na další školní rok.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE TŘEBÍČ zakončila školní rok 2016/17

z programu primární prevence

V uplynulém školním roce 2016/17 jsme odvedly celkem 136 programů všeobecné primární prevence pro žáky a studenty škol nejen v třebíčském okrese.

Navštívily jsme 73 tříd ve čtrnácti různých školách, kde jsme s více než patnácti sty žáky strávily celkem 408 vyučovacích hodin.

Mezi nejčastěji objednávaná témata patřily programy zaměřené na vztahy, závislosti, prevenci dluhů a bezpečné chování na internetu.

V současné době pracujeme na nové metodice preventivních programů na nadcházející školní rok.

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb se účastníme dlouhodobého kurzu „80“ Středně pokročilý pracovník v primární prevenci ve Strakonicích.

Lektorky PRIMÁRNÍ PREVENCE, Středisko sv. Dona Bosca

 

Více o službě PRIMÁRNÍ PREVENCE