AKCE CIHLA

na stanovištích
od 4. 6. 2018

  • Třebíč
  • Moravské Budějovice

Jak zvládnout životní ztráty

beseda v Centru Ruth

17. 7. 2018

v 17 hod. 

 

Letem světem s Rodinsonem

Třídenní zážitkový program pro rodiče, prarodiče s dětmi

7. - 9. 8. 2018 

DOMEČEK Halahoje

Domovinka zve

na Vítání léta

21. 6. 2018 v 10 hodin

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Setkání s babičkou v MŠ Benešova

Setkání s babičkou v MŠ Benešova

Klub Archa a mateřská školka spolupracují již pár let. Děti obvykle navštěvují seniory v domech s pečovatelskou službou. Nápad, navštívit jednou děti ve školce, se uskutečnil 1. 6. 2018. Paní Zimmermanová dětem přivezla košíček jahod, fotografie z dětství i kytičku, kterou vypěstovala.

 

SETKÁNÍ S BABIČKOU V MŠ BENEŠOVA

 

Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky ze společného setkání, které proběhlo v pátek 1. června 2018 v MŠ Benešova. Klub Archa a mateřská školka spolupracují již několik let. Děti obvykle navštěvují seniory dvakrát do roka v Domech s pečovatelskou službou v Třebíči.

Při poslední návštěvě dětí v DPS zazněl nápad navštívit děti ve školce. „Babička“, paní Zimmermanová, pro děti do školky přivezla košíček plný jahod, fotografie z dětství i kytičku, kterou sama pro toto setkání vypěstovala.

MDD

Program byl velmi pestrý, uvolněný a spontánní. Společné dopoledne jsme si zpříjemnili popletenou pohádkou o „Červené Karkulce“, kde děti babičce vždy dobře poradily, jak pohádka správně pokračuje. Zazpívali jsme si lidové písničky, zazněla známá říkadla, která jsme si společně zarecitovali a děti malovaly obrázky, které poté věnovaly babičce jako vzpomínku na společně strávené chvíle.

Celé dopoledne bylo slyšet smích a panovala dobrá nálada.                      

„Moc se těšíme na další sekání“, těmito slovy se loučily děti s babičkou.

 

Charitní pečovatelská služba Třebíč