Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v září 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

AKCE CIHLA

Výsledky již známe.

Děkujeme Vám za podporu!

V klubu BARÁK probrali NÁSTRAHY LÉTA

V klubu BARÁK probrali NÁSTRAHY LÉTA

V červnu proběhla v klubu BARÁK specifická prevence na téma NÁSTRAHY LÉTA spojené s přírodou. Klienti se např. dozvěděli, jak předejít požárům, jak spolehlivě rozdělávat oheň, kde se schovat při bouřce, a kde je to naopak nebezpečné...

 

Specifická prevence na téma:

NÁSTRAHY LÉTA

 

V červnu proběhla v klubu specifická prevence na téma nástrahy léta spojené s přírodou. Klientům se předávaly informace a vedly se diskuse ve dvou částech. V první části ohledně prevence před vznikem požárů a jak spolehlivě rozdělávat ohně. Druhá část se věnovala bouřkám a tomu, kde se lze bezpečně schovat a naopak, kde je to život ohrožující.

Pro klienty byly vytvořeny nástěnky, kde najdou potřebné informace k těmto tématům. Jsou vyvěšeny na viditelných místech v klubu. Dostali také k dispozici informační letáčky, které si mohou odnést s sebou domů.

  

Klub BARÁK FOTO