zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

Starší myšlenky na týden

 

Myšlenka na týden

 

Září

24. 9. 2018

Tento týden máme dny Charity, kdy budeme naši činnost prezentovat veřejnosti a při mši sv. v Lukově děkovat a prosit za naši službu potřebným lidem. V poslední době mi již více lidí říkalo, jak u nás vnímají, že máme dobré lidi. S nasazením a obětavostí. Že u nás cítí jinou atmosféru, než jinde. A to víte, že mě to těší. A tak bych vám všem, kteří máte na tomto svůj podíl, chtěl moc poděkovat. Zároveň i prosím - vytrvejme v těchto postojích a hodnotách. Určitě přijdou i problémy a tlaky z různých stran, ale když budeme držet při sobě, tak spoustu těchto těžkých věcí překonáme!  V úctě Petr Jašek

17. 9. 2018

Ozývám se vám po delší odmlce, která byla způsobená cestou na Ukrajinu a mojí nemocí. Byli jsme s p. Žákem na vizitační návštěvě u našich partnerů, kterým pomáháme – u O. Petra Krenického v Melitopolu na východní Ukrajině a u sester Františkánek ve Velkém Berezném na Zakarpatské Ukrajině. Cesta mě ale zmohla tak, že jsem skončil na týden v nemocnici. Tímto vám děkuji za vaši podporu a přání zdraví. I v nemocnici jsem dostával zprávy o pracovních radostech a starostech kolegů. Nemohu zmiňovat vše, ale rád bych ocenil a poděkoval všem z Paprsku naděje, kteří měli velký zápřah s konferencí na Krajském úřadu i se Sekáčem (vše při příležitosti 20 let Paprsku naděje). Moc děkuji za jejich vysoké pracovní nasazení, kterého si nesmírně vážím, poněvadž vedlo k úspěšným projektům. Zároveň přeji vše dobré do dalších let!

Nyní pár řádků o Ukrajině. Stále je zde mnoho lidí, kteří moc strádají (posílám fotografii obydlí matky se 4 dětmi a babičkou).

DSC_0985 DSC_0988  DSC_0989

Úžasné je, jakým světlem a nadějí je služba otce Krenického pro tyto lidi. Pomáhá jim osobně i velmi účinně (např. je schopen jim pomoci koupit lepší byt). Je poznat, jak má lidi rád. Neméně inspirativní a obdivuhodná je jeho činnost pastorační – staví nové kostely a buduje nové řeckokatolické farnosti. Jeho velkou posilou je modlitba a velká důvěra v Boha. Další inspirací pro mě bylo, že nemůžeme zde v ČR brblat na ekonomické zabezpečení. Např. průměrná mzda nebo dostupnost i komfort zdravotnictví je v ČR úplně jinde. 
Třeba si něco z mého krátkého svědectví vezmete i pro vaši inspiraci… V úctě Petr Jašek

Foto z návštěvy Ukrajiny

Srpen

20. 8. 2018

Občas se nám velmi uleví, když se nám na výletě z mlhy náhle vynoří rozcestník. Vždyť bloudění dokáže zmařit celý výlet a na vytoužený vrchol pak můžeme zapomenout, protože už nezbývá dost času. Na rozcestník nejsou kladeny vysoké požadavky. Nemusí být krásný, ani umělecky ztvárněný. Musí jen poskytnout službu, která se od něho očekává. Jde o to, aby splňoval několik podmínek: je třeba, aby ukazoval správný směr, aby byl čitelný a konečně jeho poslání vyžaduje, aby stál na kraji cesty, nikoli uprostřed.

Bývá tomu tak i na našich životních poutích, že občas potřebujeme člověka plnícího funkci ukazatele cesty. Člověka, za kterého jsme vděčni, když se vynoří z okolní mlhy, uklidní nás a nasměruje. A pravdou je, že stejné nároky jako na rozcestník v horách klademe i na tohoto člověka.

Je třeba, aby byl pevně ukotven, aby se neodkláněl od svého přesvědčení, a aby ukazoval správný směr k cíli. Křivě stojící rozcestníky navádějí vzhůru do iluze nebo dolů do banality.

Obyčejné rozcestníky na horách by se vlastně mohly stát příležitostí ke zpytování svědomí těchto ukazatelů cest působících v lidské rovině: rodičů, vychovatelů, učitelů, umělců, vědců, duchovních…i charitních pracovníků.

Rozcestník v mlze

Červenec

 

23. 7. 2018

Dnes se můžeme v myšlence inspirovat světicí Brigitou švédskou. Je méně známou ženou, avšak významnou - je to spolupatronka Evropy (tak jako naši Cyril a Metoděj). Navíc zasloužilá maminka 8 dětí. Prosme za dvě zásadní hodnoty sv. Brigity: aby muži a ženy chtěli mít děti, a abychom my, Evropané, znovu objevili a objali naše křesťanské kořeny.                                                                           Petr Jašek

 

2. 7. 2018

Tak už tady máme ten prázdninový a dovolenkový čas. Těšíme se na odpočinek. Také moje myšlenky budou mít prázdninový režim, aby i autor mohl načerpat sil a inspiraci.

Při sledování Sokolů, kteří mají nyní v Praze svůj slet,  bych velmi rád vyjádřil poděkování vám všem, kteří právě v čase prázdnin (ale mnohdy i přes rok) nezištně vedete děti ve sportovních kroužcích, skautu či včelařském kroužku (pro neznalé si musím trochu šplhnout u Rostě Lavičky).  Moc díky za nás, ostatní rodiče, váš přínos je mnohdy pro život našich dětí zásadní. A pro vás organizátory akcí či milovníky divadla jednoho herce, mám zde jeden letní tip.  Přeji všem pěkné dovolené.  http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/pavel-smid-teatr.html                                                               Petr Jašek                                      

 

Červen

25. 6. 2018

Rád bych vás dnes upozornil – v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám (26. 6.) na jednu aktivitu, která se děje na půdě Charity, a tou jsou Anonymní alkoholici a narkomané. Myslím, že téměř všichni máme někoho ve svém okolí, který by mohl využít i tuto formu pomoci, tak abyste i vy o ní věděli a mohli doporučit.

Setkání Anonymních alkoholiků (AA) probíhají každý pátek v 18:00 v Azylovém domě pro muže na Heliadově ulici č. 10.
Anonymní narkomané (NA) se schází v podkroví K – centra Noe na Hybešově ulici 10, každý čtvrtek v 16:00 a je to stejně jako u Anonymních Alkoholiků společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení se ze závislosti.
Jediným požadavkem v členství v AA nebo v AN je touha přestat pít/brát drogy/hrát apod. AA ani NA nejsou spřízněni se žádnou institucí, ani politickou organizací. Neplatí se zde žádné poplatky za členství, stačí jen přijít, není třeba se nikde hlásit, ani registrovat.
Pro více informací o místě a časech setkání lze využít tel. 568 840 688 nebo 776 158 489.

                                                                                        Srdečně zdraví  Petr Jašek a Zdeňka Čiháková

18. 6. 2018

Před měsícem jsem psal ke Dni matek a nyní píši ke Dni otců (17.6.). Je nás v Charitě proti matkám žalostně málo, ale přesto si také zasloužíme pozornost