25. výročí DCHB

zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

 

Myšlenka na týden

 

Září

18. 9. 2017

Dnešní myšlenka navazuje na včerejší liturgické texty o nutnosti odpouštění. I když je toto téma velmi těžké, tak tato myšlenka je naopak občerstvující:  „Spím dobře, protože odpouštím.“ 

Zajímavý článek o nenávisti a souvisejících tématech:
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Nenavist-nas-uzira-a-neda-nam-spat.html

 

11. 9. 2017

Dnes si svět připomíná hrozné události 11. 9. 2001 v New Yorku. Posílám modlitbu  kaplana místních hasičů, kterou psal půl roku před událostí.  Tato událost i otec Judge nám předkládá  mnoho výzev pro náš život…   

 Ano, Pane,
nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit
do Tvé šťastné náruče.

 Mychal Judge OFM-kaplan newyorských hasičů 

Kaplan NY hasičů P. M. Judge se nebál být v první linii.
Jakmile se o. Judge dozvěděl, že do Severní věže narazilo letadlo, převlékl si svůj františkánský hábit, vzal na sebe kaplanskou hasičskou uniformu a šel na důvěrně známou požární stanici Engine 1 Ladder 24, kam často chodíval na oběd. Přidal se ke dvěma hasičům, kteří ten samý den později též zahynuli, a společně jeli k Severní věži. Někdo poté řekl, když viděl jejich auto, že doslova letělo ulicemi. Dorazili na místo v několika minutách a zanedlouho již stál o. Judge před druhou věží.

Přes zakouřené nebe bylo vidět ženu padající střemhlav z nejvyšších pater do náruče smrti. Její velmi dlouhý volný pád skončil dopadem na hasiče, který tam konal záchranné práce. O. Judge k němu rychle spěchal. Jeho života ubývalo. Když Judge odložil helmu, aby vykonal poslední pomazání, zasypal ho déšť trosek.
Téhož dne, když ho později hasiči vytáhli, bylo jeho tělo pokryto jemným šedým prachem. O. Judge byl prvním zemřelým, který byl zapsán v tragedii Dvojčat. 
Více na http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Zamysleni-o-smrti-od-kaplana-newyorskych-hasicu-M-Judgeho-ktery-zahynul-po-teroristickem-utoku.html .

 

4. 9. 2017

První myšlenkou je  tip na knihu. Velmi silný příběh italské mladé maminky Chiary Petrillové s manželem a jejími dětmi, posílám titulní a poslední stranu knihy (vydalo Karmelitánské nakladatelství).

Smrt nemá poslední slovo -obálka knihy

Druhou je myšlenka na Matku Terezu, jednoho ze vzorů obětavé lásky k bližnímu v nouzi.  Zítra si budeme připomínat 20. výročí jejího úmrtí. Jeden z jejích výroků zní: „ Je potřeba milovat, až to bolí!“ 

 

Srpen

28. 8. 2017

Dnes slavíme v církvi svátek sv.  Augustina (velkého učitele církve z přelomu 4. a 5. stol.). Proto  vám tedy, jako dnešní myšlenku,  posílám jeho známý výrok: „Bože, ty nás naplňuješ radostí z toho, že tě můžeme chválit, neboť jsi nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“

 

21. 8. 2017

S dnešní myšlenkou navazuji na tu z minulého týdne. Včera skončilo setkání mladých v Olomouci.  Posílám Vám hymnu tohoto setkání. Třeba vám text písně dodá odvahu a sílu, protože s Ním už se nemusíme bát!   https://www.youtube.com/watch?v=2lLebZg4SQ8
                                                                                                                                                Mgr. Petr Jašek

 

14. 8. 2017

Zítra začíná v Olomouci celostátní setkání křesťanské mládeže. Navazuje na celosvětové setkání, které se uskutečnilo vloni v Krakowě.  Mottem setkání jsou slova Krista učedníkům: „Nebojte se!“ 
Kdo můžete, modlete se za ovoce z tohoto setkání pro mladé lidi: „Dej Bože mladým lidem, ať jim radost z Tebe dává sílu být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem. Kéž může každý člověk zakusit Tvoji dobrotu a pomoc.“    https://olomouc2017.signaly.cz/                                                    Mgr. Petr Jašek

7. 8. 2017

Pamatuj na zítřek  
Moje babička byla moudrá žena. Mnohokrát mi opakovala: „Synku, nikdy neutrať všechny peníze, co máš. Vždy si nechej něco na zítřek!“
V každé situaci si odkládej něco stranou na horší časy. Nikdy nevíš, co bude zítra. Proto je dobré mít vždy nějakou rezervu. Ideální je mít úspory, ze kterých bys mohl se svou rodinou žít tři měsíce. Stačí dlouhodobá pracovní neschopnost, úraz nebo ztráta zaměstnání, a všechno může být jinak než dnes..
Že není v tvých silách něco ušetřit, protože už nemáš žádné rezervy? Přemýšlej! Vždy najdeš něco, co vlastně nepotřebuješ…                                  (Co o tom říká Bible - Peníze a dluhy, Advent-Orion 2013)

 

Červenec

31. 7. 2017

I skrze nádhernou přírodu a řád v ní  (samozřejmě i skrze řád (svědomí) v nás) můžeme odhalovat Stvořitele. V  Listu Římanům o tom 1. kapitola mluví takto: „ Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle.“
                                                                   Přeji vám o dovolené i duchovní občerstvení.  Petr Jašek

 Alpy

 

17. 7. 2017

Přicházím s dalším tipem na prázdniny. Minulý týden dávala Prima Max  pěkný  film: „Nebe existuje“ natočený podle skutečného příběhu z USA. Můžete si ho stáhnout např. na Uložto.cz

11. 7. 2017

Dnes se místo myšlenky s vámi podělím o pěknou knížku. Jmenuje se „Františkáni z Bronxu“ (Luc  Adrian). Formou krátkých příběhů je popsáno, jak dělají Charitu bratři františkáni v New Yorku ve čtvrti Bronx. Doporučuji!                                                                                                                          (Petr Jašek)

 Františkáni z Bronxu

3. 7. 2017

Mravní síla nespočívá v extrémech, ale ve zdrženlivosti. (sv. Vincenc de Paul)

Myšlenka Vincence de Paul

 

Červen

26. 6. 2017

„Abychom mohli důstojně sloužit druhým, je nutné umět ovládat sami sebe“. (Carvajal)

12. 6. 2017

„Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo dělá, co může“ (Carvajal)

 

Květen

29. 5. 2017

Myšlenka na týden

22. 5. 2017

Křesťané jsou nejvíce pronásledováni ze všech náboženství.  Umírá více křesťanů než  při pronásledování církve v prvních stoletích. Je perzekuováno 500 milionů křesťanů ročně. Prosím vás, kdo můžete, pomodlete se za tyto naše pronásledované bratry a sestry, kdo můžete pomozte hmotně.
Děkuji vám. A buďme vděčni, že žijeme v zemi, kde nám za vyznávání Krista smrt nehrozí.

Kdo byste měl zájem nahlídnout do jednoho konkrétního příběhu pronásledovaného křesťana, poslechněte si např. svědectví mého jmenovce, který byl odsouzen na doživotí v Sudánském vězení…
                                                                                                               Přeji vám vše dobré.   Petr Jašek

15. 5. 2017

Odpuštění je nejdražší klenot na světě. (W. Barclay)

 

Duben 2017

24. 4. 2017

Spása člověka je tak cenné dobro

17. 4. 2017

Ježíš žije, byl vzkříšen!  Kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

 

10. 4. 2017

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
                                                                                                                                                      (Jan Pavel II.)

3. 4. 2017

Každý den děkujme Bohu, že žijeme ve svobodě občanské i náboženské a  v míru.  A zároveň nás toto hrdinství  zavazuje k obraně těchto hodnot.  Kéž nám k tomu Bůh dává sílu. 


 

Březen 2017

27. 3. 2017

Pro skvělé činy


20. 3. 2017

Svatý Josef je v evangeliu představen jako „muž spravedlivý“.  Přeji Vám, abyste i Vy ve svém snažení
o dobrý a spravedlivý život zakusili takovou pomoc a blízkost Boží jako Josef z Nazareta. 


13. 3. 2017

snášet bližního...


6. 3. 2017

„Každý člověk je dar, náš soused i neznámý chudák. Postní období je příhodným časem k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a poznali v něm Kristovu tvář.“     (papež František)


Únor 2017

27. 2. 2017

Přeji si vyjádřit svou blízkost vám všem, kdo procházíte zkušeností utrpení…a oceňuji všechny, kdo se schopně, zodpovědně a s oddaností nasazují, aby vám ulehčili.“                               (papež František)


20. 2. 2016

„Buďte dokonalí….“


13. 2. 2017

„Radost pomáhat.“  Ano, radost je ovoce pomáhání…


6. 2. 2017

„Vy jste sůl země…, vy jste světlo světa.“
                                                   Matouš, 5 kap.


Leden 2017

30. 1. 2017

„Pravda se nedá uchopit jednou provždy.
Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk prochází celý život!“
                                                                                                                                                               o. Pavel Moravec

 


23. 1. 2017

NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho. 

Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro. 

Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš, že máš falešné přátele a pravé nepřátele - 
to nevadí, uskutečňuj své cíle.

Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.

To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj. 

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim. 

Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. 
                                                                              (Matka Tereza)


16. 1. 2017

„Pokud mohu na své cestě někomu pomoci,
pokud mohu někoho povzbudit slovem nebo písní,
pokud mohu někoho varovat, že je na špatné cestě,
pak nežiji nadarmo.“ 
                             (Nicky Gumbel)


9. 1. 2017

„Bože, dej nám poznávat, co máme dělat, a pomáhej nám, abychom to skutečně konali.“


2. 1. 2017

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce.
Svou cestu /novým rokem/ svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.

                                                                                     (Žl 37,4-5)