zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

Starší myšlenky na týden

 

Myšlenka na týden

 

 

Únor

19. 2. 1218

Dnes vám posílám myšlenku k dnešnímu evangeliu ze Slovenska. Evangelium je z Matouše 25 kap. 31-46 verš. Je o tom, jak bude Bůh dělit lidi jedny od druhých - po levici a po pravici dle toho, jak jsme se zachovali k potřebným lidem, zda jsme nasytili hladového či oblékli nahého… Mj. je to klasické „charitní evangelium“ a my máme výsadu, že pomoc bližním máme „ v popisu práce“. Přeji vám, ať vám toto pomáhání nikdy nezevšední a naplňuje vás radostí. A také, kéž dokážeme přiodívat lidi ve smyslu této slovenské myšlenky.                                                                       Pěkný pracovní týden.   Petr Jašek

Myšlenka na týden

 

12. 2. 2018

Tento týden je souběh několika významných dní: včera jsme slavili Světový den modliteb za nemocné, a tak první věcí  je prosba k vám, kdo můžete, pomodlete se za „vaše“ nemocné i nemocné celé Charity. Děkuji vám.  Druhou událostí je Týden manželství, který právě začíná – vyprošuji vám požehnání i pro vaše manželství. A nakonec zmíním Popeleční středu, kterou začíná postní doba, která v sobě nese mnoho duchovních podnětů a výzev. Přeji vám požehnané prožití této doby.                         Petr Jašek

 

5. 2. 2018

Máme za sebou Hromnice (2. 2., jinak svátek Uvedení Ježíše do chrámu), a s tím je spojeno úsloví: „Na Hromnice o hodinu více“, což nám říká, že již máme o trochu více světla. Tak skrze tuto lidovou moudrost vám přeji, aby i ve vaší duši bylo čím dál více světla a méně tmy.                                          Petr Jašek

 

Leden

29. 1. 2018

V sobotu 27.1. byl Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Připomíná utrpení asi 6 milionů židovských obětí, ale také asi 220 tisíc Romů a dalších skupin za 2.světové války. (9.5. 2018 plánujeme na ulici Leopolda Pokorného modlitbu za zemřelé židovské spoluobčany naší čtvrti). Modleme se tedy za všechny tyto oběti i za oběti současných teroristů. Také každý z nás můžeme přispět i tím, že nebudeme podporovat nevraživost a nepřátelství mezi lidmi, ale naopak budeme lidmi, kteří staví mosty. Kéž se nám to daří doma, v naší obci i Charitě.                                                                                                                 Petr Jašek

 

22. 1. 2018

Dnes v myšlence bych vám rád přál nacházet ve svém životě stálý zdroj radosti a k tomu chci trochu přispět jedním vtipem. Vše dobré v novém pracovním týdnu.  Petr Jašek

Děda přijde ke zpovědi a přiznává se:
- Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě jednoho člověka.
- Ale, synu, to není hřích pomoci člověku.
- Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun.
- Nóó... to už takové pěkné nebylo, ale to není velký hřích.
- To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka skončila?

 

15. 1. 2018

Dnešní myšlenka je inspirována aktuálním životem církve. Od čtvrtka začíná v katolické církvi týden modliteb za jednotu křesťanů. Teologická jednota křesťanů přesahuje lidské síly, … a což takhle naše osobní rozpory a smíření s lidmi kolem nás? To také se nám může zdát, že je nad naše síly. S modlitbou a důvěrou v Boží pomoc ale je to možné!  Přeji vám tedy i pevnou vůli usilovat o smíření, a také jej dokázat poskytnout.                                                                                                                                  Petr Jašek

 

8. 1. 2018

Dnes se myšlenkou vracím k svátku Zjevení Páně, neboli Třem králům, neboť je zde zřejmá asociace s právě probíhající Tříkrálovou sbírkou. Nejprve bych vám tedy rád poděkoval za vaše zapojení se v této sbírce. Vím, že mnozí z vás jste vynalézaví a velmi obětaví. Díky!!!   A nyní ta myšlenka : Mudrcové ze všech hvězd na nebi, se soustředili na tu,  která je vypravila na cestu a zavedla k malému Ježíši v Betlémě. A tak se ptám.  Jaká hvězda je důležitá v mém životě? Ta která mi ukazuje cestu nebo okouzluje zážitky?    A také vám přeji, abyste na vaší cestě životem nebyli sami, ale měli vedle sebe přítele, který půjde za tou hvězdou jako vy.                                                                                                                         Petr Jašek

 

2. 1. 2018

První letošní myšlenku jsem vybral z kázání otce Tomáše Halíka:  Všichni jsme do Nového roku dostali výsadu „že tu ještě jsme“. A tak skutečnost, že žijeme, neberme jako banalitu. Přijměme ji vděčně a odpovědně – jako dar a jako poslání.                                    Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč