zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

Starší myšlenky na týden

 

Myšlenka na týden

 

Květen

21. 5. 2018

S myšlenkou se vracím k včerejší Slavnosti Seslání Ducha sv.  Co mě na tomto třetím nejvýznamnějším křesťanském svátku vždy fascinuje, je to, jak z ustrašených rybářů, celníků… se obratem stali neohrožení lidé překypující nadšením a láskou k Bohu i lidem. Duch sv. je prostě síla! Jeho přijetí se projevuje ovocem, jako je  víra, naděje, láska, radost, pokoj, vlídnost, …. 
Přeji vám otevřené srdce a  hojnost tohoto ovoce ve vašem životě.                                 Petr Jašek  

14. 5. 2018

Dnes se myšlenkou vracím ke včerejšímu Dni matek.

Každá matka zanechává stopu v životě svých dětí. Pohled matky je pro nás prvním otiskem vztahu. Prvotní zrcadlení, kterého se nám dostalo, nám zůstává na celý život. To matka nastavuje naše první vzorce chování. Vzdálenost, na kterou dovede prý dítě zaostřit v nejranějším věku, odpovídá přesně vzdálenosti mezi matčiným prsem a jejíma očima. Určitě už jste viděli, s jak naprostou blažeností na sebe matka s dítětem vzájemně upírají oči při kojení. Působí to téměř mysticky. Ve skutečnosti tento pohled hledáme po celý zbytek života; toužíme najít někoho, kdo by s námi zažíval blaženost. Je to pohled nekonečné lásky, která nás nikdy nepřestane naplňovat. A kdykoliv nám někdo požehná očima, vždycky nás to rozechvěje. Je velká škoda, že se tento pohled tak snadno sexualizuje, protože jen sex často není to, co duše chce. Dar byl již darován oním pohledem lásky – kéž bychom mu jen byli s to věřit a uchovat jej. 

Děkuji vám milé kolegyně, že nejste jen pracovnice Charity, ale především milující maminky.   Petr Jašek

 

7. 5. 2018

Při příležitosti vzpomínky na oběti druhé světové války si budeme ve středu 9. 5. v 10 hod. na L. Pokorného připomínat spolu se současnými obyvateli bývalé židovské čtvrti  muže a ženy, kteří žili v těchto  místech před námi a zemřeli ve vyhlazovacích táborech. Otec Jakub Holík povede  modlitbu.  Jste zváni.  Modlitba je totiž naše vyjádření díků, naděje i víry na shledání. Přeji vám dny plné naděje navzdory útrapám života… a prosme a nasazujme se za mír pro všechny lidi.                                                              Petr Jašek

 

Duben

23. 4. 2018

Dnes se ještě vrátím myšlenkou ke včerejšímu Dni Země. Vypíchl bych zde souvislost s jedním naším charitním posláním: chránit  život. Jistě v tom můžeme nalézt také výzvu chránit život i v přírodě (ať ten živočišný nebo rostlinný). Tak k tomu vás povzbuzuji, aby se vám takto dařilo vést i vaše děti. A když jsem u dětí, tak vzpomenu i zítřejší Den skautů. Zde bych chtěl oslovit a poděkovat všem z vás, kteří se pracovně i osobně nasazujete při vedení dětí v různých zájmových kroužcích a předáváte zdravé hodnoty naší nejmladší generaci. Jste borci, vydržte!                                                                               Petr Jašek

16. 4. 2018

S dnešní myšlenkou - tématem asi nemáte všichni problém, ale protože se přece jen objevuje, tak jsem se rozhodl na ně poukázat. V pátek bylo  třináctého dubnaNevím, jak je to v Praze nyní, ale ještě v r. 2010 zde nejezdila tramvaj číslo 13.  Lidé se s ní prý báli jezdit. Věří totiž na pověru, že číslice 13 přináší smůlu a neštěstí. A pak, že nejsme věřící národ!

Lidé tedy přece jenom v „něco“ věří! G. K. Chesterton jednou napsal: „Je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha, nebudou věřit v nic. Naopak. Budou věřit v cokoliv.“

Rozhodně tedy pověry nemusí určovat náš život…

A vtip na závěr: 

Víte, co znamená, když vám přejde černá kočka přes cestu?
Znamená to, že ta kočka někam jde...

Tak vám přeji celý týden úsměv a ne strach z třináctky.                                                         Petr Jašek

9. 4. 2018

Dnešní myšlenku zaměřím k dnešní zajímavé liturgické situaci: i když jsme ve velikonoční době a radujeme se z Kristova zmrtvýchvstání, tak dnes slavíme slavnost Zvěstování Páně, kdy Maria přijala andělovo poselství, že se stane matkou Ježíše (jinak svátek slavíme 25.3., tedy 9 měs. před vánocemi, ale letos to byla Květná neděle. Proto ten posun na dnešek).

Přeji vám, abyste byli tak otevřeni Božímu poselství pro svůj život jako Maria, protože jedině skrze víru a důvěru v Boha lze unést smrt syna, a jedině skrze víru lze přijít až k zmrtvýchvstání a shledání se ve slávě.                                                                                                                                                   Petr Jašek

 

Březen

26. 3. 2018

Dobrý den,  rád vám posílám týdenní myšlenku skrze přání k velikonočním svátkům. Pro nás křesťany jsou svátky tohoto Svatého týdne největšími svátky v roce.  Rozumem nejde obsáhnout to, co pro nás Bůh vykonal. Poslal svého syna, který  místo nás zemřel na kříži, a tak nám opět otevřel nebe. To je přece úžasná zpráva ! Přeji vám, aby se vám tento milující Bůh i o těchto svátcích stal bližším a nalezli jste v něm Cestu, Pravdu a Život.                                                                                                              Petr Jašek

Velikonoce 2018

 

  1. 3. 2018

Přicházím opět s myšlenkou po týdenní odmlce – byl jsem nemocný. Dnes se zaměřím na dnešního oslavence – sv. Josefa.
Předně přeji všem našim pracovníkům a klientům nesoucím toto jméno Boží požehnání a vše dobré. 
Pak chci také popřát našemu středisku sv. Josefa, tedy oběma azylovým domům - kéž se vám daří proměňovat lidské životy skrze přátelství.
Sv. Josef je také ochráncem nenarozeného života. Za chvíli je na tento úmysl sloužena mše sv. na Jejkově – vyprošujeme Boží pomoc všem maminkám v požehnaném stavu i vedení našeho prorodinného Centra Ruth.                                                                                                                                            Petr Jašek

5. 3. 2018

Jsme uprostřed postní doby a k ní patří mj. i pohled do své duše, na naše selhávání, na to, s čím se potýkáme. A tak dnešní myšlenka bude tomuto tématu:

Má smysl vyznávat stále stejné viny? Má smysl vytrhávat plevel ze zahrady, když víte, že už za pár týdnů stejně vyroste znovu? Pokud chceme na zahradě něco sklízet, odpovíme jednoznačně ano, smysl to má. Nikdy to s vytrháváním plevele nevzdej!   Přeji zdar a vytrvalost.                                    Petr Jašek

 

Únor

26. 2. 2018

Dnes se v myšlence nejde nedotknout výročí 25. února 48  v souvislostech s dnešní dobou. Zločinem každé totality je také zlomení důstojnosti života, setření rozdílu mezi dobrem a zlem, zamlžení svědomí, které už neví, kdy nás má varovat…
Společnost lidí dlouhodobě zbavená etických a morálních kritérií je zcela otevřená nebezpečím, která se nyní valí z liberální společnosti a zavaluje množstvím morálního odpadu. Buďme si těchto věcí vědomi a mluvme o nich s našimi dětmi a vnuky.
Přeji vám k tomu moudrost.                                                                                              Petr Jašek

19. 2. 1218

Dnes vám posílám myšlenku k dnešnímu evangeliu ze Slovenska. Evangelium je z Matouše 25 kap. 31-46 verš. Je o tom, jak bude Bůh dělit lidi jedny od druhých - po levici a po pravici dle toho, jak jsme se zachovali k potřebným lidem, zda jsme nasytili hladového či oblékli nahého… Mj. je to klasické „charitní evangelium“ a my máme výsadu, že pomoc bližním máme „ v popisu práce“. Přeji vám, ať vám toto pomáhání nikdy nezevšední a naplňuje vás radostí. A také, kéž dokážeme přiodívat lidi ve smyslu této slovenské myšlenky.                                                                       Pěkný pracovní týden.   Petr Jašek

Myšlenka na týden

 

12. 2. 2018

Tento týden je souběh několika významných dní: včera jsme slavili Světový den modliteb za nemocné, a tak první věcí  je prosba k vám, kdo můžete, pomodlete se za „vaše“ nemocné i nemocné celé Charity. Děkuji vám.  Druhou událostí je Týden manželství, který právě začíná – vyprošuji vám požehnání i pro vaše manželství. A nakonec zmíním Popeleční středu, kterou začíná postní doba, která v sobě nese mnoho duchovních podnětů a výzev. Přeji vám požehnané prožití této doby.                         Petr Jašek

 

5. 2. 2018

Máme za sebou Hromnice (2. 2., jinak svátek Uvedení Ježíše do chrámu), a s tím je spojeno úsloví: „Na Hromnice o hodinu více“, což nám říká, že již máme o trochu více světla. Tak skrze tuto lidovou moudrost vám přeji, aby i ve vaší duši bylo čím dál více světla a méně tmy.                                          Petr Jašek

 

Leden

29. 1. 2018

V sobotu 27.1. byl Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Připomíná utrpení asi 6 milionů židovských obětí, ale také asi 220 tisíc Romů a dalších skupin za 2.světové války. (9.5. 2018 plánujeme na ulici Leopolda Pokorného modlitbu za zemřelé židovské spoluobčany naší čtvrti). Modleme se tedy za všechny tyto oběti i za oběti současných teroristů. Také každý z nás můžeme přispět i tím, že nebudeme podporovat nevraživost a nepřátelství mezi lidmi, ale naopak budeme lidmi, kteří staví mosty. Kéž se nám to daří doma, v naší obci i Charitě.                                                                                                                 Petr Jašek

 

22. 1. 2018

Dnes v myšlence bych vám rád přál nacházet ve svém životě stálý zdroj radosti a k tomu chci trochu přispět jedním vtipem. Vše dobré v novém pracovním týdnu.  Petr Jašek

Děda přijde ke zpovědi a přiznává se:
- Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě jednoho člověka.
- Ale, synu, to není hřích pomoci člověku.
- Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun.
- Nóó... to už takové pěkné nebylo, ale to není velký hřích.
- To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka skončila?

 

15. 1. 2018

Dnešní myšlenka je inspirována aktuálním životem církve. Od čtvrtka začíná v katolické církvi týden modliteb za jednotu křesťanů. Teologická jednota křesťanů přesahuje lidské síly, … a což takhle naše osobní rozpory a smíření s lidmi kolem nás? To také se nám může zdát, že je nad naše síly. S modlitbou a důvěrou v Boží pomoc ale je to možné!  Přeji vám tedy i pevnou vůli usilovat o smíření, a také jej dokázat poskytnout.                                                                                                                                  Petr Jašek

 

8. 1. 2018

Dnes se myšlenkou vracím k svátku Zjevení Páně, neboli Třem králům, neboť je zde zřejmá asociace s právě probíhající Tříkrálovou sbírkou. Nejprve bych vám tedy rád poděkoval za vaše zapojení se v této sbírce. Vím, že mnozí z vás jste vynalézaví a velmi obětaví. Díky!!!   A nyní ta myšlenka : Mudrcové ze všech hvězd na nebi, se soustředili na tu,  která je vypravila na cestu a zavedla k malému Ježíši v Betlémě. A tak se ptám.  Jaká hvězda je důležitá v mém životě? Ta která mi ukazuje cestu nebo okouzluje zážitky?    A také vám přeji, abyste na vaší cestě životem nebyli sami, ale měli vedle sebe přítele, který půjde za tou hvězdou jako vy.                                                                                                                         Petr Jašek

 

2. 1. 2018

První letošní myšlenku jsem vybral z kázání otce Tomáše Halíka:  Všichni jsme do Nového roku dostali výsadu „že tu ještě jsme“. A tak skutečnost, že žijeme, neberme jako banalitu. Přijměme ji vděčně a odpovědně – jako dar a jako poslání.                                    Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč