zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

Starší myšlenky na týden

 

Myšlenka na týden

 

Červenec

Tak už tady máme ten prázdninový a dovolenkový čas. Těšíme se na odpočinek. Také moje myšlenky budou mít prázdninový režim, aby i autor mohl načerpat sil a inspiraci.

Při sledování Sokolů, kteří mají nyní v Praze svůj slet,  bych velmi rád vyjádřil poděkování vám všem, kteří právě v čase prázdnin (ale mnohdy i přes rok) nezištně vedete děti ve sportovních kroužcích, skautu či včelařském kroužku (pro neznalé si musím trochu šplhnout u Rostě Lavičky).  Moc díky za nás, ostatní rodiče, váš přínos je mnohdy pro život našich dětí zásadní. A pro vás organizátory akcí či milovníky divadla jednoho herce, mám zde jeden letní tip.  Přeji všem pěkné dovolené.  http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/pavel-smid-teatr.html                                                               Petr Jašek                                      

 

Červen

25. 6. 2018

Rád bych vás dnes upozornil – v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám (26. 6.) na jednu aktivitu, která se děje na půdě Charity, a tou jsou Anonymní alkoholici a narkomané. Myslím, že téměř všichni máme někoho ve svém okolí, který by mohl využít i tuto formu pomoci, tak abyste i vy o ní věděli a mohli doporučit.

Setkání Anonymních alkoholiků (AA) probíhají každý pátek v 18:00 v Azylovém domě pro muže na Heliadově ulici č. 10.
Anonymní narkomané (NA) se schází v podkroví K – centra Noe na Hybešově ulici 10, každý čtvrtek v 16:00 a je to stejně jako u Anonymních Alkoholiků společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení se ze závislosti.
Jediným požadavkem v členství v AA nebo v AN je touha přestat pít/brát drogy/hrát apod. AA ani NA nejsou spřízněni se žádnou institucí, ani politickou organizací. Neplatí se zde žádné poplatky za členství, stačí jen přijít, není třeba se nikde hlásit, ani registrovat.
Pro více informací o místě a časech setkání lze využít tel. 568 840 688 nebo 776 158 489.

                                                                                        Srdečně zdraví  Petr Jašek a Zdeňka Čiháková

18. 6. 2018

Před měsícem jsem psal ke Dni matek a nyní píši ke Dni otců (17.6.). Je nás v Charitě proti matkám žalostně málo, ale přesto si také zasloužíme pozornost