25. výročí DCHB

zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

 

Myšlenka na týden

 

Červenec

11. 7. 2017

Dnes se místo myšlenky s vámi podělím o pěknou knížku. Jmenuje se „Františkáni z Bronxu“ (Luc  Adrian). Formou krátkých příběhů je popsáno, jak dělají Charitu bratři františkáni v New Yorku ve čtvrti Bronx. Doporučuji!                                                                                                                          (Petr Jašek)

 Františkáni z Bronxu

3. 7. 2017

Mravní síla nespočívá v extrémech, ale ve zdrženlivosti. (sv. Vincenc de Paul)

Myšlenka Vincence de Paul

 

Červen

26. 6. 2017

„Abychom mohli důstojně sloužit druhým, je nutné umět ovládat sami sebe“. (Carvajal)

12. 6. 2017

„Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo dělá, co může“ (Carvajal)

 

Květen

29. 5. 2017

Myšlenka na týden

22. 5. 2017

Křesťané jsou nejvíce pronásledováni ze všech náboženství.  Umírá více křesťanů než  při pronásledování církve v prvních stoletích. Je perzekuováno 500 milionů křesťanů ročně. Prosím vás, kdo můžete, pomodlete se za tyto naše pronásledované bratry a sestry, kdo můžete pomozte hmotně.
Děkuji vám. A buďme vděčni, že žijeme v zemi, kde nám za vyznávání Krista smrt nehrozí.

Kdo byste měl zájem nahlídnout do jednoho konkrétního příběhu pronásledovaného křesťana, poslechněte si např. svědectví mého jmenovce, který byl odsouzen na doživotí v Sudánském vězení…
                                                                                                               Přeji vám vše dobré.   Petr Jašek

15. 5. 2017

Odpuštění je nejdražší klenot na světě. (W. Barclay)

 

Duben 2017

24. 4. 2017

Spása člověka je tak cenné dobro

17. 4. 2017

Ježíš žije, byl vzkříšen!  Kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

 

10. 4. 2017

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
                                                                                                                                                      (Jan Pavel II.)

3. 4. 2017

Každý den děkujme Bohu, že žijeme ve svobodě občanské i náboženské a  v míru.  A zároveň nás toto hrdinství  zavazuje k obraně těchto hodnot.  Kéž nám k tomu Bůh dává sílu. 


 

Březen 2017

27. 3. 2017

Pro skvělé činy


20. 3. 2017

Svatý Josef je v evangeliu představen jako „muž spravedlivý“.  Přeji Vám, abyste i Vy ve svém snažení
o dobrý a spravedlivý život zakusili takovou pomoc a blízkost Boží jako Josef z Nazareta. 


13. 3. 2017

snášet bližního...


6. 3. 2017

„Každý člověk je dar, náš soused i neznámý chudák. Postní období je příhodným časem k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a poznali v něm Kristovu tvář.“     (papež František)


Únor 2017

27. 2. 2017

Přeji si vyjádřit svou blízkost vám všem, kdo procházíte zkušeností utrpení…a oceňuji všechny, kdo se schopně, zodpovědně a s oddaností nasazují, aby vám ulehčili.“                               (papež František)


20. 2. 2016

„Buďte dokonalí….“


13. 2. 2017

„Radost pomáhat.“  Ano, radost je ovoce pomáhání…


6. 2. 2017

„Vy jste sůl země…, vy jste světlo světa.“
                                                   Matouš, 5 kap.


Leden 2017

30. 1. 2017

„Pravda se nedá uchopit jednou provždy.
Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk prochází celý život!“
                                                                                                                                                               o. Pavel Moravec

 


23. 1. 2017

NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho. 

Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro. 

Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš, že máš falešné přátele a pravé nepřátele - 
to nevadí, uskutečňuj své cíle.

Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.

To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj. 

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim. 

Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. 
                                                                              (Matka Tereza)


16. 1. 2017

„Pokud mohu na své cestě někomu pomoci,
pokud mohu někoho povzbudit slovem nebo písní,
pokud mohu někoho varovat, že je na špatné cestě,
pak nežiji nadarmo.“ 
                             (Nicky Gumbel)


9. 1. 2017

„Bože, dej nám poznávat, co máme dělat, a pomáhej nám, abychom to skutečně konali.“


2. 1. 2017

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce.
Svou cestu /novým rokem/ svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.

                                                                                     (Žl 37,4-5)