UNIKÁTNÍ KNIHOVNA

Domácího hospice sv. Zdislavy, kterou můžete obohatit...

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 365 Kč ročně...

aktuální výběrová řízení

Najdete pod ikonou

PRÁCE

Pozvánka

Jak s dětmi hovořit o sexu, manželství a rodičovství 

26. 1. 2017 v 17 hod.  v Třebíči na Karlově nám. 41/30

Centrum podpory rodin Ruth (dříve Poradna Ruth Třebíč)

Koledování v Rokytnici n. Rokytnou

Tříkrálová sbírka v Rokytnici a okolí
Také v naší obci jsme se připojili k celostátní Tříkrálové sbírce pro potřebné. V sobotu 7. ledna vyrazily do ulic tři skupinky místních dětí oblečených do plášťů Třech králů. "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám," zpívaly děti a přály lidem dobré vůle štěstí, zdraví a pokoj v novém roce.
Děkujeme jménem pořádající Oblastní charity Třebíč za štědrost a vaše dary.