TKS 2017 - Koledování v Rokytnici n. Rokytnou

Tříkrálová sbírka v Rokytnici a okolí
Také v naší obci jsme se připojili k celostátní Tříkrálové sbírce pro potřebné. V sobotu 7. ledna vyrazily do ulic tři skupinky místních dětí oblečených do plášťů Třech králů. "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám," zpívaly děti a přály lidem dobré vůle štěstí, zdraví a pokoj v novém roce.
Děkujeme jménem pořádající Oblastní charity Třebíč za štědrost a vaše dary.