25. výročí DCHB

 

KONTAKTY

RANÁ PÉČE TŘEBÍČ

 

Kontaktní adresa:  Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč

Telefon: 606 860 551

E-mail: ranapece@trebic.charita.cz    

Webové stránky: www.ranapecetrebic.cz

 

 Náš tým

Terénní konzultační návštěvy

Služby rané péče jsou poskytovány v průběhu celého kalendářního roku v pracovní dny,
a to v době mezi 7:00 a 17:00 hodinou.

Čas záleží na požadavku rodiny. Konzultace je předem domluvena s rodiči dítěte podle jeho denního režimu, optimálního psychického i tělesného stavu a možností rodiny.
Návštěva poradce v rodině je realizována 1 – 2x měsíčně, v případě potřeb rodiny i častěji.
 
 
Ambulantní konzultace
Rodina má možnost při řešení aktuálních problémů využít konzultace přímo v kanceláři rané péče. Převážně se jedná o sociální dávky, spolupráce s ostatními subjekty, návazné služby, specializované poradenství, aj.
K ambulantní konzultaci se rodiče předem objednají na určitý termín. V kanceláři není stabilně pracovník, který provádí konzultace.
 
 
Telefonické a e-mailové konzultace
Pracovníci nabízí uživatelským rodinám možnost telefonické konzultace nebo e-mailové konzultace.
Telefonní konzultace jsou pro rodiny nabízeny v době mezi 7:00 hod. – 17:00 hod.