25. výročí DCHB

Poradna Ruth

 

Je zaměřená na podporu rodin v oblasti partnerských, manželských i mezigeneračních vztahů

 

CÍLE

 • prohloubení kvality partnerských a manželských vztahů
 • posílení soudržnosti rodiny
 • získání vědomostí a dovedností v oblasti zdravého partnerství a rodičovství
 • snížení partnerských a rodičovských nejistot
 • ochrana nenarozeného života

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 PORADENSTVÍ

 • individuální, párové, rodinné a mezigenerační, zaměřené na podporu v komunikaci a předcházení konfliktům ve vztazích
 • poradenství zaměřené na rodičovskou roli (přirozené plánování rodičovství na základě symptotermální metody)
 • podpora a pomoc pro ženy a dívky v situaci neplánovaného těhotenství (doprovázení, informace o azylových a utajených domech s možností porodu atd.)
 • zprostředkování kontaktu na odborníky, v případě potřeby nabídnutí doprovodu
 • zapůjčení odborné literatury
 • možnost materiální i duchovní podpory

Poradenství je bezplatné, diskrétní, v případě potřeby i anonymní. 

 

VZDĚLÁVACÍ A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY

 • zaměřené na osobnostní rozvoj a základní orientaci v hodnotách
 • v oblasti zkvalitňování partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů
 • týkající se efektivního rodičovství (zvládání výchovy dětí)
 • akce jedno i vícedenní pro podporu žen a dobré fungování rodiny
 • pro menší skupiny s možností vzájemného sdílení se, předávání zkušeností či společného tvoření

Vzdělávací i zážitkové programy (částečně hrazené příspěvky účastníků) probíhají v Třebíči a jsou také nabízeny v obcích okresu Třebíč.

Na programy je třeba se přihlásit zde

Přídavná aktivita - hlídání dětí prostřednictvím dobrovolníků zajišťuje klidný průběh poradenství i programů.