Protidluhové poradenství

 

Naše poslání

Posláním střediska je přispívat k tomu, aby klienti s naší pomocí překonávali krizové životní situace způsobené zadlužením, získali odvahu je aktivně řešit, neztráceli zbytečně svůj domov a rodinu, a dokázali si zachovat základní sociální jistoty a své postavení ve společnosti. 

 

Pro koho tady jsme?

Cílovou skupinou jsou lidé v krizové nebo nepříznivé životní situaci, zejména:

 • lidé nacházející se v dluhové pasti
 • lidé ochotni aktivně řešit svoji dluhovou problematiku
 • lidé postižení krizí v rodině, vyplývající z této dluhové pasti
 • lidé postižení partnerskou krizí následkem nedostatku finančních prostředků
 • lidé, kterým hrozí ztráta přístřeší
 • lidé, kterým hrozí ztráta základních sociálních jistot zásahem exekutorů

 

Co nabízíme?

 • rozbor krizové situace
 • nástin možnosti řešení - základní právní poradenství ohledně zadlužení
 • vedení klientů k samostatnosti při zajišťování podkladů pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení
 • pomoc klientům při orientaci na trhu půjček
 • motivaci klientů k aktivnímu řešení krizové situace, vzdělávání, zvýšení sebehodnocení a následnému zaměstnání

 

Naše zásady

 • serióznost
 • spolehlivost
 • důvěrnost sdělení
 • nestrannost
 • zachování lidské důstojnosti všech zúčastněných osob
 • respektování základních lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů

 

Provozní doba

dle domluvy

 

Kontakt

Bc. Jana Karasová

E-mail: jana.karasova@trebic.charita.cz

Mobil:   734 395 819

 

Cena služby

Konzultace zdarma.