25. výročí DCHB

Firmy     Evropské fondy      Instituce a nadace      Města a obce      Individuální dárci      Školy      Média       Zpět

 

ŠKOLY


 

Děkujeme těmto školám:

Katolické gymnázium Třebíč

MŠ Světýlko Třebíč

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany

Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, o. s.

Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola Třebíč

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

ZŠ Cyrilometodějská Třebíč 

ZŠ Václavské náměstí Třebíč

Základní umělecká škola Třebíč