2017     2016     2013      2012      2011     2010

 

 Darovaná cihla - Akce cihla

z historie sbírky v Třebíči 

 

Logo AKCE CIHLA 

Stacionáře Úsměv a Domovinka, v nichž se Charita stará o osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a seniory, měly nejprve k dispozici budovu v Třebíči-Borovině. Tyto prostory byly však malé, neumožňovaly zvýšit kapacitu a zájem občanů o tyto služby ji několikanásobně překračoval. Proto se hledal jiný, vhodnější objekt.  A to se podařilo - v r. 2004 obdržela Charita od města Třebíč do nájmu budovu bývalé mateřské školy na ul. Gen. Sochora v Třebíči na Hájku i s přilehlým travnatým areálem.

Budovu bylo nutno zrekonstruovat. Předběžné náklady byly 1 700 000,- Kč. Třebíčská Charita vyhlásila od 18. 8. 2004 veřejnou sbírku a v září 2004 (20. - 26. 9.) se poprvé konala Darovaná cihla. Pro dárce, kteří přispěli nejméně 100 Kč, byly připraveny speciální cihly, které mohli podepsat a věnovat Charitě.

Rekonstrukce začala 21. 3. 2005 a již na podzim, 5. září 2005, se oba stacionáře stěhovaly do nového. Přestavbou vznikly prostory pro jednotlivé dílny, větší jídelna, tělocvična, knihovna, místnosti pro individuální terapii i sociální zařízení pro vozíčkáře.

Peníze na tento účel pomohla získat druhá Darovaná cihla (18.-23. 9. 2005), benefiční koncert, příspěvek nadace Divoké husy, ale i další dárci přispěvší na účet či přes SMS.

11. října 2005 byl vyhlášen Den otevřených dveří a veřejnost mohla přijít zhlédnout nově zrekonstruované prostory, a také zeď vystavěnou z darovaných cihel.

V r. 2006 (22.5 - 1.6.) se konala sbírka potřetí, tentokrát pod názvem Akce cihla. Probíhala souběžně se 7.ročníkem celonárodní sbírky. Byla určena na bezbariérový přístup do stacionářů - pořízení výtahu pro postižené osoby a úpravu přístupové cesty - vybudování nájezdové rampy pro usnadnění příjezdu.

30. listopadu 2006 proběhla slavnostní prezentace zmíněných stavebních úprav.

V r. 2007 se, díky Akci cihla konané 28. 5. - 1. 6. počtvrté, podařilo pořídit keramickou pec, upravit okolní zahradu a postavit v ní altán s posezením pro vozíčkáře.

Z výtěžku páté Akce cihly v r.  2008 (9. - 20.6) byla vybudována a zařízena cvičná kuchyň pro pracovní terapii, výtvarná dílna  a pořízeno elektrické zvedací zařízení pro vozíčkáře.

Cílem 6. ročníku (15. - 23.6. 2009) bylo získat finanční prostředky na zakoupení počítačových výukových programů pro lidi s mentálním postižením a výsuvnou sedačku do automobilu pro vozíčkáře.

V roce 2010 sbírka pomohla našim klientům k zakoupení dotykové obrazovky, speciálně upravené klávesnice a myši pro mentálně postižené lidi, výstavbu skleníku pro rozšíření pracovní terapie, vybudování cvičného kuchyňského koutu k pracovně výchovné činnosti.

V roce  2011 (6.-14.6.2011) v 8. ročníku sbírky se pořídilo pro Středisko rané péče Třebíč,  Domovinku a stacionář Úsměv další vybavení PC koutku pro mentálně a jinak zdravotně postižené lidi, uskutečnily se víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a podpořila se svozová služba.

V roce 2012 proběhl 9. ročník AKCE CIHLA 11.- 19. 6. 2012 a z výtěžku byly zakoupeny pomůcky pro trénování paměti a aktivizaci seniorů,  dovybavena pracovní terapie a PC koutek pro mentálně postižené lidi, uskutečnily se víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a byla opět podpořena služba svozu.


V roce 2013 proběhla Akce cihla od 10. - 18. 6. 2013 v Třebíči, Náměšti n. Osl. a Mor. Budějovicích.   

10. ročník sbírky AKCE CIHLA shromáždil peněžní dary

 • na úpravu venkovního prostoru stacionáře pro lidi s mentálním postižením,
 • na vybavení dílen pro pracovní terapii ve stacionářích pro lidi s mentálním a jiným zdravotním postižením,
 • na rozšíření vybavení počítače klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením a
 • na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Během 10 let se za pomoci a přispění sponzorů i veřejnosti do této sbírky postupně podařilo vykonat kus velkého a prospěšného díla, které slouží uživatelům služeb i pracovníkům a napomáhá ke zpříjemnění i vyššímu komfortu poskytovaných služeb.

Vám, kteří jste v minulosti Oblastní charitu Třebíč podpořili, děkujeme a velmi si Vaší přízně vážíme!


V roce 2014 a 2015 Oblastní charita Třebíč Akci cihla nepořádala, zapojila se do ní opět v roce 2016.


11. ročník sbírky probíhal na stanovištích v Třebíči, v Jaderné elektrárně Dukovany a Náměšti nad Oslavou v období od 28. 5. - 26. 9. 2016, výtěžek 22 000 Kč přispěl na podporu svozové služby stacionáře Úsměv.


12. ročník sbírky v roce 2017

Akce cihla probíhala v Třebíči na stanovištích  v rozmezí od 5. 5. - 15. 7. 2017. Výtěžek je 62 647 Kč. 

Stacionář Úsměv Třebíč jej použil na zakoupení devítimístného automobilu pro přepravu osob s mentálním postižením.


13. ročník sbírky v roce 2018

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá třináctým rokem sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením s názvem Akce cihla.

Záměrem letošní sbírky je shromáždit peněžní dary na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením.

Za podporu sbírky čekají dárce malé i velké cihličky. 

Do zapečetěné pokladničky lze přispět od 8 – 16 hodin u stánku na těchto místech:

 •   4. -   5. 6. 2018      na Karlově náměstí (před Řeznictvím Havlíček) v Třebíči
 •   7. -   8. 6. 2018      před Kauflandem v areálu STOP SHOP v Třebíči
 • 18. - 19. 6. 2018      před obchodem Vysočina v Třebíči
 •   6. a 20. 6. 2018     před obchodem Albert (ul. Modřínová) v Třebíči
 • 21. – 22. 6. 2018     před Penny marketem v Třebíči - Borovině
 •   4. –   5. 6. 2018     před BILLOU v Moravských Budějovicích
 • 14. a 15. 7. 2017     při akci Oživené židovské město před sídlem třebíčské Charity na L. Pokorného 15

Přispět lze také přímo na účet sbírky u České spořitelny Třebíč:

č. ú.: 2648138319/0800

U stánku budou pracovníci a dobrovolníci Charity podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více Kč obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv.

„Jsme rádi, že se Akce cihla stala takovou tradicí, kdy lidé mohou pomoci svým hendikepovaným spoluobčanům,“ vysvětluje Tomáš Barák.

Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce převzaty a spočítány pracovníkem příslušného Městského úřadu, ve kterém se sbírka uskutečnila, za spoluúčasti pracovníka Oblastní charity Třebíč.

Sbírka na stanovištích bude zakončena v úterý 15. 7. 2018.

 

Všem, kteří se rozhodnou podpořit nový ročník AKCE CIHLA, děkujeme!


www. akcecihla.cz