25. výročí DCHB

Tisková zpráva

 

Akce cihla podvanácté pomůže lidem s mentálním handicapem

 

Logo AKCE CIHLA

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá dvanáctým rokem sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením s názvem Akce cihla.

 

Záměr letošní sbírky: 

  • zakoupení devítimístného automobilu pro přepravu osob s mentálním postižením  

 

Do zapečetěné pokladničky lze přispět od 8 – 16 hodin na těchto místech:

  • 8. a 9.  června 2017 před Kauflandem v areálu STOP SHOP
  • 12. - 15. června 2017 před obchodem Vysočina a Albert
  • 16. června 2017 na Karlově náměstí
  • 14. a 15. července 2017 při akci Oživené židovské město před sídlem třebíčské Charity na L. Pokorného 15


Peníze mohou dárci poslat také přímo na sbírkový účet u České spořitelny Třebíč

číslo účtu:  2648138319/0800

Zájemci, kteří na stanovištích přispějí 100 a více korun, obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv. „Cihla může být chápána jako symbol stavby, třeba mostu mezi světem lidí s handicapem a světem zdravých,“ vysvětluje koordinátor sbírky Tomáš Barák. U stánků se lidé zároveň od pracovníků a dobrovolníků Charity dozvědí více informací o akci.

Po skončení sbírky pracovník městského úřadu za spoluúčasti pracovníka Oblastní charity Třebíč plastové pokladny rozpečetí a spočítá jejich výtěžek.

Z loňského výtěžku Akce cihla, který činil 22 000 Kč, je podpořena svozová služba Stacionáře Úsměv Třebíč.   

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou podpořit nový ročník AKCE CIHLA!

V Židech

Více o Akci cihla:

 

Více informací podá:

Mgr. Tomáš Barák, koordinátor sbírky

tel. 776 252 615, e-mail: tomas.barak@trebic.charita.cz

                       

Ing. Marie Paločková, asistent PR

tel. 568 408 470; e-mail: marie.palockova@trebic.charita.cz