POSTNÍ ALMUŽNA 2018

Modlitba, půst, almužna

Postní doba

je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“ (sv. Petr Chrysolog).


Postní almužna

je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým.
V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Je mnoho
možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.

K staré tradici církve tak vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.


Skládací papírová schránka

nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi.

Postnička 2018

Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní.
Doporučuje se vložit do ní každého dne svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení
úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.)


Na 2. neděli velikonoční doneste schránku do kostela.
Na spodní stranu můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vaším námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí.


Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.
Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

PA 2018-dopis o. biskupa

PA 2018 dopis