Průběžné výsledky v ČR

 

Tříkrálová sbírka 2018TKS-LOGO

                                                     18. ročník

1. - 14. 1. 2018 na území celé ČR

pořádá Charita Česká republika.

 

            Oblastní Charita Třebíč ji zajišťuje na území okresu Třebíč.

 

TS

 


Pozvání  na doprovodné akce Tříkrálové sbírky

 

Vítání Tří králů v Třebíči

V Třebíči zveme všechny občany ve středu 3. 1. 2018 v 15 hodin na Karlovo náměstí na slavnostní Vítání Tří králů starostou města P. Janatou a požehnání sbírce, koledníkům i celému městu udělí třebíčský děkan o. Jiří Dobeš. Zazní lidové koledy, pro zahřátí budou připraveny teplé nápoje.

Těšíme na všechny, kdo přijmou naše pozvání a přijdou!

 

Pozvánka na náměstí 3. 1. 2017

 


Pozvání na Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou 6. 1. 2018 v 10 hod.

Průvod Tří králů v Náměšti n. O. 6.1.2018

 

Tříkrálová procházka z Kramolína na Babylon 7. 1. 2017

Tříkrálová procházka na Babylon 7.1.2018


Tříkrálová plavba lodí Horácko po Dalešické přehradě 14. 1. 2018 ve 13 hod. z Kramolína

Tříkrálová plavba pro Charitu 2018

Podrobnosti na Facebooku a na www.dalesickaprehrada.cz


Tři králové


TKS 2018 plakát

 

Dopis o. biskupa k TKS 2018

Záměr využití Tříkrálové sbírky 2018 v Oblastní charitě Třebíč

Z nové Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme v Oblastní charitě Třebíč 

  • zrekonstruovat budovu Domácího hospice sv. Zdislavy v ulici G. Sochora
    a rozšířit tak zázemí pro terénní službu a
  • vybudovat další prostory pro Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč,
  • pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě,
    která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč,
  • podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích,
  • podpořit svozovou službu pro klienty terénních služeb.

 

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2017?