Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Ludmila Hrubanová

koordinátor Domovinky
Tel: 568 851 146, 736 529 304    Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Helena Klára Žáková

pracovnice K-centra Noe
Tel: 568 842 688   
Oblastní charita Třebíč

Jana Fexová

pracovník Domova pro matky
Tel: 568 828 766   
Oblastní charita Třebíč

Bc. Markéta Novotná

pracovnice v sociálních službách - terapeutka
Tel: 739 389 193    ~8Ak637_VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Jana Karasová

Fundraiser; pracovnice v sociálních službách - instruktorka, pracovnice Poradny MAJÁK
Tel: 734 395 819    58AkO95jWlBFRYUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Jana Mrhová

osobní asistent Stacionáře Úsměv Třebíč
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Pavlína Suchnová

osobní asistent Stacionáře Úsměv Třebíč
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Helena Pavelková

sociální pracovnice-koordinátorka
Tel: 776 106 782    3.yo4Z2hWorv1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Adriana Beránková

pečovatelka
Tel: 731 638 213   
Oblastní charita Třebíč

Jana Krubová

pečovatelka
Tel: 731 638 214   
Oblastní charita Třebíč

Lenka Veškrnová

pracovnice PRIMÁRNÍ PREVENCE
Tel: 7 369 529 336    c.Fu8.enW5ok8Za6LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč

Ing. Rostislav Lavička

hlavní ekonom, vedoucí Střediska sv. Matouše
Tel: 733 620 727, 568 408 475    ~hFDZcb7c5yk.77cW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Eliška Klimešová

vedoucí Střediska sv. Josefa - Azylového domu pro muže Třebíč, Azyl. domu pro rodiče s dětmi a ženy
Tel: 731 646 923    0evC1Z2c7bzo9~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Jiřina Fialová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088   
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Jitka Rymešová

koordinátorka Osobní asistence
Tel: 604 707 395    -lnCZcj_9-rjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Bc. Alena Jeřábková

Pracovnice v sociálních službách - terapeutka
Oblastní charita Třebíč