Finanční dary

 

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Finanční dary institucí, firem i jednotlivců jsou nezbytné, a pomáhají nám v činnosti a provozování služeb. Umožňují služby pro naše klienty neustále zkvalitňovat. Bez pochopení a podpory dárců by nebyly naše aktivity myslitelné. Naše vděčnost a Vaše podpora je transformována
do pomoci tisícům lidem.

Připojte se i Vy k našim dárcům.

Číslo účtu Oblastní charity Třebíč: 1520431319/0800 ČS, a. s. Třebíč

 

Chcete přispět na konkrétní službu? Kontaktujte nás na mobil: 734 395 819 a my Vám sdělíme její variabilní symbol pro platby.

Potřebujete potvrzení o daru? Neváhejte a pište na:

ludmila.belohoubková@trebic.charita.cz

jana.karasova@trebic.charita.cz.

 

Chci okamžitě podpořit Domácí hospic sv. Zdislavy

 

V případě zájmu nás kontaktujte. Na osobní schůzce přiblížíme princip pomoci a využití daru, předložíme návrhy smluv a popíšeme okolnosti spolupráce.  

 

Veřejnost

 

Finanční dar může být ve zcela libovolné výši nebo můžete využít akce pro veřejnost „Každá koruna pomáhá“.  

Každá koruna pomáhá - Výzva určená jednotlivcům, soukromým osobám.

Přispějte 1 Kč denně - 365 Kč ročně. 

 

Komerční subjekty

 

Pokud máte zájem, kontaktujte nás. Na osobní schůzce Vám přiblížíme princip pomoci a využití daru, předložíme návrhy smluv a zodpovíme Vaše dotazy.

 

Princip finanční pomoci:

 • Osobně na pokladně v sídle Oblastní charity Třebíč - Leopolda Pokorného 15 (7-13.30 hod.)
 • Převodem na účet ČS, a. s., č. ú. 1520431319/0800
 • Smlouva o reklamě – Oblastní charita Třebíč poskytne dle dohody s dárcem reklamní plnění. Vizuály je přitom možno umístit například na auta, budovy, tiskoviny a další materiály.

 

Daňová zvýhodnění pro dárce 

 • Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst dle §15 odst. 1 hodnotu daru, pokud jejich úhrnná hodnota přesáhne ve zdaňovacím období 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.
 • Právnické osoby: od základu daně lze odečíst dle §20 odst. 8 hodnotu daru, pokud činí alespoň 2 000Kč, maximálně 10% ze základu daně.

 

Váš dar umožní:

 • Podporu projektů, které systémově mění k lepšímu životy konkrétních lidí
 • Pomoc místní charitativní organizaci a lidem ve Vašem okolí
 • Měnit svět k lepšímu

 

Pokud nás podpoříte:

 • Budeme Vám pravidelně posílat aktuální informace o činnosti Oblastní charity Třebíč
 • Budeme Vás zvát na akce pořádané naší organizací
 • Budete mít jistotu, že Váš příspěvek je využit ve prospěch lidí potřebujících pomoc
 • V případě Vaší preference pomoci konkrétní službě, budeme Vaše přání respektovat

 

Kontaktujte nás:

 • Bc. Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč
 • Mobilní telefon: 734 395 819
 • E-mail: dary@trebic.charita.cz

 

Děkujeme za Vaši pomoc!

 

Vítáme finanční dary od komerčních subjektů i od veřejnosti.