Komerční subjekty

 

V případě zájmu nás kontaktujte. Na osobní schůzce přiblížíme princip pomoci a využití daru, předložíme návrhy smluv a popíšeme okolnosti spolupráce. 

 

 

Princip finanční pomoci:

 • Osobně na pokladně v sídle Oblastní charity Třebíč - Leopolda Pokorného 15 (7-13.30 hod.)
 • Převodem na účet ČS, a. s. Třebíč, č. ú.: 1520431319/0800

 • Smlouva o reklamě – Oblastní charita Třebíč poskytne dle dohody s dárcem reklamní plnění. Vizuály je přitom možno umístit například na auta, budovy, tiskoviny a další materiály.

 

Daňová zvýhodnění pro dárce 

 • Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst dle §15 odst. 1 hodnotu daru, pokud jejich úhrnná hodnota přesáhne ve zdaňovacím období 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.
 • Právnické osoby: od základu daně lze odečíst dle §20 odst. 8 hodnotu daru, pokud činí alespoň 2 000Kč, maximálně 10% ze základu daně.

 

Váš dar umožní:

 • Podporu projektů, které systémově mění k lepšímu životy konkrétních lidí
 • Pomoc místní charitativní organizaci a lidem ve Vašem okolí
 • Měnit svět k lepšímu

 

Pokud nás podpoříte:

 • Budeme Vám pravidelně posílat aktuální informace o činnosti Oblastní charity Třebíč
 • Budeme Vás zvát na akce pořádané naší organizací
 • Budete mít jistotu, že Váš příspěvek je využit ve prospěch lidí potřebujících pomoc
 • V případě Vaší preference pomoci konkrétní službě, budeme Vaše přání respektovat

 

Kontakt:

 • fundraiser Oblastní charity Třebíč
 • Telefon: 734 395 819
 • E-mail: dary@trebic.charita.cz

 

 

Chci okamžitě podpořit Domácí hospic sv. Zdislavy