Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

AKCE CIHLA pomůže potřinácté

AKCE CIHLA pomůže potřinácté

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá opět sbírku AKCE CIHLA. Letos chce shromáždit peněžní dary na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením. Na dárce čekají malé i velké cihličky. 

 

Logo AKCE CIHLA

Akce cihla pomůže lidem s mentálním handicapem potřinácté

 

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá třináctým rokem sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením s názvem Akce cihla.

 

Záměrem letošní sbírky je shromáždit peněžní dary na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením. Za podporu sbírky čekají dárce malé i velké cihličky. 

 

Do zapečetěné pokladničky lze přispět od 8 – 16 hodin u stánku na těchto místech:

  •   4. -   5. 6. 2018      na Karlově náměstí (před Řeznictvím Havlíček) v Třebíči
  •   4. -  5. 6. 2018       před BILLOU v Moravských Budějovicích
  •   7. -  8. 6. 2018       před Kauflandem v areálu STOP SHOP v Třebíči
  • 18. - 19. 6. 2018      před obchodem Vysočina v Třebíči
  •   6. a 20. 6. 2018     před obchodem Albert (ul. Modřínová) v Třebíči
  • 21. – 22. 6. 2018     před Penny marketem v Třebíči - Borovině
  • 14. a 15. 7. 2017     při akci Oživené židovské město před sídlem třebíčské Charity na L. Pokorného 15

Přispět lze také přímo na účet sbírky č. 2648138319/0800, ČS Třebíč.

U stánku budou pracovníci a dobrovolníci Charity podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více Kč obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv.

„Jsme rádi, že se Akce cihla stala takovou tradicí, kdy lidé mohou pomoci svým hendikepovaným spoluobčanům,“ vysvětluje Tomáš Barák.

Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce převzaty a spočítány pracovníkem příslušného Městského úřadu, ve kterém se sbírka uskutečnila, za spoluúčasti pracovníka Oblastní charity Třebíč.

Sbírka na stanovištích bude zakončena v úterý 15. 7. 2018.

Výtěžek z loňské Akce cihla, který činil necelých 63 tisíc korun, byl použit na zakoupení devítimístného automobilu.

 

Všem, kteří se rozhodnou podpořit nový ročník AKCE CIHLA, děkujeme!

 

Více o Akci cihla v ČR: www. akcecihla.cz
a v Oblastní charitě Třebíč http://trebic.charita.cz/sbirky/akce-cihla/

Článek o Akci cihla v Deníku

 

Více informací podá:

Mgr. Tomáš Barák, koordinátor sbírky
tel. 776 252 615, e-mail: tomas.barak@trebic.charita.cz    


Ing. Marie Paločková, asistent PR
tel. 568 408 470; e-mail: marie.palockova@trebic.charita.cz

 

AKCE CIHLA 2017