Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

AL PASO Vysočina pomáhá lidem s trestní minulostí

AL PASO Vysočina pomáhá lidem s trestní minulostí

„Zítra je velký den, zítra mě konečně pustí. Ale kam půjdu a co budu dál dělat? Jedno vím ale jistě. Fakt už zde nechci nikdy skončit.“ Tato věta se jistě honí hlavou panu Petrovi, který se chystá na svůj výstupní den z vězení. Po nástupu do vězení přišel o svůj domov a zaměstnání. Rodina s ním během výkonu trestu přestala komunikovat, a on neví, zdali se k nim může vrátit.

 

AL PASO Vysočina pomáhá lidem s trestní minulostí

 

logo AL PASO

 

„Zítra je velký den, zítra mě konečně pustí. Ale kam půjdu a co budu dál dělat? Jedno vím ale jistě. Fakt už zde nechci nikdy skončit.“ Tato věta se jistě honí hlavou panu Petrovi, který se chystá na svůj výstupní den z vězení. Po nástupu do vězení přišel o svůj domov a zaměstnání. Rodina s ním během výkonu trestu přestala komunikovat, a on neví, zdali se k nim může vrátit.

Pobyt ve věznici představuje psychickou zátěž jak pro osoby odsouzené, tak i pro jejich rodiny a blízké. Pobyt ve vězení může zapříčinit rozpad manželství, narušení partnerských vztahů či vztahů s dětmi. S odmítavým přístupem se odsouzení kromě rodiny mohou setkat i ze strany společnosti, která je může označit za „trestance“, což těmto lidem značně způsobuje problémy s úspěšným návratem zpět do společenského života.

Pomoc s překonáním těchto těžkostí a s úspěšným startem do „nového života“ poskytuje terénní sociální služba AL PASO Vysočina. AL PASO se může ze španělštiny volně přeložit jako „krok za krokem“. Takto tedy, krok za krokem, se snažíme společnými silami zvládnout návrat odsouzeného zpět do společnosti a zlepšit jeho stávající životní situaci. Služba je poskytována Oblastní charitou Třebíč pro ty, jejichž první kroky na svobodě směřují do Kraje Vysočina na celém jeho území.

Naším cílem je vyhledávání a kontaktování osob s trestní minulostí a osob, které se připravují na výstup z výkonu trestu odnětí svobody. Těmto osobám pomáháme se zajištěním následného bydlení, při hledání zaměstnání, podporujeme je při řešení ekonomické situace nebo je doprovázíme při vyřizování osobních záležitostí na různých úřadech. AL PASO se taktéž zaměřuje na podporu rodinných vztahů, které mohou být pobytem jejího člena ve vězení narušeny.

Rozhovory s uvězněnými se často odehrávají také po besedách AL PASA ve věznicích. Besedy představují hromadnou informační akci pro potencionální klienty přímo v objektu věznic, kde se účastníci obeznámí s nabídkou služby a mohou se zde seznámit také s konkrétními pracovníky. Kontakt s klientem, který se připravuje na výstup z odnětí trestu svobody, udržujeme prostřednictvím korespondence, telefonátů a osobních návštěv. Společně se tak chystáme na výstupní den.

AL PASO korespondence


Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká s podobnými problémy, můžete se na nás obrátit. Sídlíme v Třebíči na Karlově náměstí č. 41/30 nad restaurací Třebíčanka.

                             Vchod do AL PASA Vysočina        Sídlo AL PASO Vysočina na mapě

Jelikož jsme terénní služba, je vhodné se před návštěvou dopředu objednat, a to buď e-mailem na: alpaso@trebic.charita.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 731 644 168.

Bližší informace nalezne na také na webových stránkách.


 

Bc. Kateřina Vláčilová, sociální pracovník

 

Brána