Pozvánky Centra Ruth

  • Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života 25. 3. 

  •  
  • Nástup dítěte do školky či do školy 8. 4. 2019

Výstava pokračuje

v Nemocnici Třebíč,

v březnu a dubnu

nové obrazy

 

 

ČESKÝ RÁj

V DOMOVINCE

 

25. 3. 2019

 

10.00 HODIN

Senior a bezpečí

beseda s policistkou

 

Domovinka

27. 3. 2019 v 10.30 hod. 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v březnu 2019

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Auta pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč

Auta pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč

K nákupu dvou nových vozů Renault Clio pomohl Fond Vysočiny. „Obdrželi jsme dotaci ve výši 45 % a stará auta jsme mohli nahradit novými. Pečovatelky se teď spolehlivě dostanou k lidem i do vzdálenějších míst regionu,“ děkuje Helena Pavelková, koordinátorka pečovatelské služby.

 

 Charitní pečovatelská služba Třebíč má dvě nová auta

 

V regionu Třebíčska je trvalá poptávka po zajištění pečovatelských služeb. Oblastní charita Třebíč tyto služby zajišťuje v poměrně velké oblasti a neobejde se tedy bez vybavení služebními vozy.

V letošním roce 2018 pomohl k nákupu dvou nových vozů Renault Clio pro terénní pečovatelskou službu i Fond Vysočiny.

„Z Fondu Vysočiny jsme obdrželi dotaci ve výši 45 % na nákup dvou nových vozů.  Díky tomu jsme mohli novými auty nahradit stará auta ve špatném technickém stavu. Pečovatelky se nyní spolehlivě dostanou k lidem i ve vzdálenějších částech regionu,“ děkuje za podporu Kraje Vysočina Helena Pavelková, koordinátorka pečovatelské služby.


Nová auta

Charitní pečovatelská služba Třebíč je jednou ze služeb Střediska sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč, které zajišťuje terénní zdravotní a sociální služby v domácnostech. 

Pečovatelky pomáhají dospělým a seniorům se sníženou soběstačností, kteří nemohou sami nebo s pomocí rodiny zvládat každodenní činnosti. Služba se poskytuje přímo v domácím prostředí. Jde např. o pomoc při sebeobsluze, při osobní hygieně, pomoc s údržbou domácnosti, s nákupy či vyřizováním osobních záležitostí.

„Zájem o naše služby je trvalý. Snažíme se vyjít vstříc každému, kdo naši službu potřebuje. Péči poskytujeme nejen ve městech Třebíč, Hrotovice a Náměšť nad Oslavou, ale i v jejich vzdálenějším okolí. A právě pro zajištění péče v okolních obcích Náměště a Třebíče budou nová auta využívána,“ popisuje koordinátorka služby. „I když to bude znít jako klišé, je pravda, že i díky dobrému technickému vybavení můžeme naplňovat hlavní smysl naší služby, kterým je to, že lidé mohou dál žít svůj život tam, kde jsou doma a kde se cítí dobře.“


Bližší informace:

Mgr. Helena Pavelková, koordinátor – sociální pracovník

Charitní pečovatelská služba Třebíč, Vltavínská 1376, 674 01 Třebíč

Tel.: 776 106 782


Nová auta

Podpořil Fond Vysočiny

Děkujeme za podporu!