Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Bezpečné léto

Bezpečné léto

S blížícími se prázdninami chtějí v klubu BARÁK mladým poradit prostřednictvím preventivního programu "Bezpečné léto aneb jak se vyhnout problémům.“ A najdete zde také pokračování článku Lukáše Polakoviče "Předsudky aneb přeludy dospělých". 

 

Preventivní program v klubu BARÁK

„Bezpečné léto aneb jak se vyhnout problémům“

 

Jelikož se blíží prázdniny, kdy většina klientů bude trávit čas převážně venku, u vody, na táborech či na dovolených, vyvstala opět potřeba zaměřit se s klienty na rizika, která s létem a s volnějším režimem o prázdninách souvisí.

Cílem tohoto měsíčního bloku specifické prevence je informovat klienty o rizicích a situacích, které mohou v létě nastat, jak se jim vyhnout, popřípadě, jak v daných chvílích zareagovat. 

BARÁK

Program je rozdělený do několika úseků.

Prvně se zaměřujeme na koupaliště a festivaly - jak se bezpečně chovat na koupalištích, prevence úrazů, a také první pomoc. Starší klienti spíše uvítají rady a tipy, jak se vyhnout nepříjemným situacím na festivalech (způsobené např. alkoholem, nedostatkem vody, teplem nebo nedostatečnou hygienou) a jak si ho co nejvíce (a bezpečně) užít.

Dále se budeme věnovat bezpečnosti na silnicích - pravidlo být vidět, reflexní pásky, bezpečná přeprava mezi obcemi i se zaměřením na sportovní aktivity - cyklistika a oblíbené inline brusle a jízda po silnici.

Nedílnou součástí budou také informace o dodržování pitného režimu, alergiích, přehřátí organismu, opalování a hygieně.

Posledním tématem je příroda, kdy se zaměříme např. na zákaz zakládání otevřeného ohně v přírodě či nebezpečí bouřek.

Pro klienty jsme připravili zajímavé informace, které budeme předávat nejen při běžných rozhovorech, ale také formou letáčků, videí, nástěnek v prostorách klubu a příspěvcích na Fb.

BARÁK


 

STREETWORK

Pokračování článku: Předsudky aneb přeludy dospělých

 

Poslední předsudek, s kterým se setkáváme často…

 

„Pracujeme jen s „huliči“, drogově závislými lidmi, nebo jen s teenagery, kteří kradou, rvou se na každém rohu a podobně.“  

 

Pravdou je, že pracujeme také s teenagery, kteří možná zkoušejí nebo experimentují s „lehkými drogami“, ale je to spíše důsledek nějaké nepříznivé situace. Většina našich klientů od 11 do 26 let jsou milé a citlivé osobnosti, kteří často nemají jednoduché situace v rodinném prostředí nebo bojují se šikanou ve škole či mezi vrstevníky.

Mnohdy se naši klienti nacházejí v krizových situacích, kdy se rodiče rozvádějí anebo nemají dostatečnou podporu z jejich strany, trpí depresí nebo pocity, že za nic nestojí, že nejsou pro rodiče či pro kamarády dost dobří.

Mnoho lidí si myslí, že pracujeme jen s dětmi ze sociálně slabších rodin, a že tyto problémy se týkají dětí pouze z těchto rodin, ale to také není pravda, sám jsem zažil mnoho dětí, které byly i z movitějších rodin a měly stejné problémy.

Nic není jen černé nebo bílé, stejně jako tato problematika. Jako pracovníci nízkoprahových služeb nepracujeme jen s důsledky situací, které jsem výše popsal, ale hledáme také příčiny, proč to došlo tak daleko, že dítě používá určitý obranný mechanismus, např. začne se sebepoškozovat nebo začne hulit.

SW

Názor si jistě uděláte sami, já vás chci jen poprosit, zamyslete se, až příště uvidíte streeťáka pracovat venku s teenagerem, který kouří někde na lavičce a mluví spolu…

Nesuďte nás, prosím, vždyť pracujeme i s vaší budoucností - naší budoucí generací.

STW

 

Lukáš Polakovič

terénní pracovník služby STREETWORK a NZDM BARÁK