Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Čím právě žije BARÁK

Čím právě žije BARÁK

Práce s mládeží a mladými dospělými v sociálních službách je pro nás jako pracovníky občas velmi náročná. Čas od času se potýkáme s nechutí klientů spolupracovat, s leností, s nezájmem...
A jak se dařilo službě Streetwork? Čtěte dále...

 

 

BARÁK nízkoprahový klub

Komunikace a vztahy mladých

 

Práce s mládeží a mladými dospělými v sociálních službách je pro nás jako pracovníky občas velmi náročná. Čas od času se potýkáme s nechutí klientů spolupracovat, s leností, s nezájmem. Týká se to nejčastěji dospívajících klientů okolo 16. až 18. roku. V posledních pár týdnech častěji pozorujeme konfliktní chování, vzájemné osočování, časté vulgarismy k sobě navzájem jako určitý standard jejich komunikace. Ačkoli na toto téma denně intervenujeme, daří se styl komunikace ovlivňovat jen v daném okamžiku.

Z nízkoprahového klubu BARÁK

S klienty budeme na toto téma dále pracovat, chtěli bychom se zaměřit prostřednictvím „večerních klubů“ na skupinovou práci a na vzájemné vztahy a komunikaci.

Klienti si budou moci prostřednictvím zážitkových her vyzkoušet vlastní náhled sami na sebe, na svůj postoj ve skupině, která je ovlivňuje.

V programu se také budeme zaměřovat na to, jak klienti vnímají zařízení, co jim přináší pobyt ve službě a jaká jsou jejich očekávání.

Mezi klienty také šíříme mapku, kde je vyznačen zákaz požívání alkoholických nápojů v Třebíči. Mapka je vytvořena na základě nové vyhlášky, kterou vydalo Město Třebíč.

Mapka

 

Co se podařilo službě STREETWORK?

Navázala kontakt s internátem v Borovině. Přečtěte si o tom více...