Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Co dělá Klubíčko v létě?

Co dělá Klubíčko v létě?

Začalo léto, sluníčko, koupání, konec školy a jsou tu prázdniny. Rozdaná vysvědčení někoho potěšila, někomu však udělalo vrásku na čele. Některé uživatele čeká na konci prázdnin opravná zkouška, aby mohli postoupit do dalšího ročníku. Komunitní centrum Klubíčko navrhlo rodičům i školám doučování... 

 

Klubíčko doučuje o prázdninách školáky,

  v září otevře předškolní klub pro budoucí školáky 

 

Začalo léto, sluníčko, koupání, konec školy a jsou tu prázdniny. Rozdaná vysvědčení někoho potěšila, někomu však udělalo vrásku na čele.  A proč? Některé uživatele čeká na konci prázdnin opravná zkouška, aby mohli postoupit do dalšího ročníku a s tím spojené doučování i v době letních prázdnin. Jak se ukázalo, největší problém je u školáků matematika. Vrásky na čele mají spíše rodiče než děti, protože právě rodiče přemýšlí, jak tuto situaci vyřešit.

Komunitní centrum Klubíčko navrhlo rodičům i školám doučování a přípravu na tyto opravné zkoušky. Důležité ovšem je, aby uživatel docházel do služby pravidelně a aktivně se zapojoval do cvičení, které si pracovník pro uživatele nachystá. S uživatelem se pracuje individuálně a do přípravy jsou zapojeni i rodiče, kterým jsou předávány materiály k procvičování na doma. V takovém případě je důležité, aby si pracovník ověřil, zda je rodič schopen zajistit toto domácí procvičování.

Nácvik psaní

Vzhledem k tomu, že je nyní v lokalitách hodně předškolních dětí, chystáme od září opět obnovit dopolední službu pro předškolní uživatele. Se změnami ve školství – povinné předškolní vzdělávání 1 rok před nástupem do základní školy - vyvstane otázka: „A co naši uživatelé, kteří nebudou mít na zaplacení školného v mateřské škole?" Proto je našim cílem obnovit předškolní klub pro budoucí školáky, který se v minulosti osvědčil.

Více o službě Klubíčko