Sbírka potravin

18. 5. 2019

vybráno 1020,61 kg  zboží

DĚKUJEME!

AKCE CIHLA

Přijďte nám pomoci!

Hledáme dobrovolníky na stanoviště v Třebíči v odpoledních hodinách ve dnech 1. - 14. 6. 2019

 

Sekáč trochu menší

20. 5. 2019 od 10-17 h.

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v květnu 2019

 

 

Výstavu nyní najdete

v městské knihovně

na Haaskově ulici

v zelené klubovně

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky na Třebíčsku

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky na Třebíčsku

Přijměte pozvání na Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou (sobota 7. 1. 2017 v 10.15 hod. na Masarykově nám.), Tříkrálovou procházku na Babylon (7. 1. 2017 ve 12.30 hod. z Kramolína) a na Tříkrálovou plavbu (loď vyplouvá ve 13.00 hod. z přístaviště v Kramolíně).

          Foto      Články    Tiskové zprávy

Tři králové

             Přijměte pozvání

 

na další doprovodné akce Tříkrálové sbírky

 

  • Náměšť n. Oslavou - 7. 1. 2016 v 10. 15 hod. Tříkrálový průvod

Tři králové v Náměšti n. O. 6. 1. 2017 v 10.15 h

  • Tříkrálová procházka z Kramolína na rozhlednu Babylon

    7. 1. 2016 ve 12.30 hod. u obecního úřadu

Tříkrálová procházka na Babylon 7. 1. 2017

  • V neděli 8. 1. 2017 ve 13 hod. vyplouvá loď HORÁCKO

    z přístaviště v Kramolíně na Dalešické přehradě

    na TŘÍKRÁLOVOU PLAVBU

Tříkrálová plavba 8. 1. 2017


 

Více o Tříkrálové sbírce

 

Tisková zpráva

TKS 2017