Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

I ještě nenarozené děti mají právo žít!

I ještě nenarozené děti mají právo žít!

25. březen je Dnem nenarozených dětí. Tento den je celosvětově věnovaný modlitbám za ještě nenarozené děti. Z iniciativy Centra podpory rodin Ruth se právě 25. 3. 2019 uskutečnilo již druhé Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života...

 

I ještě nenarozené děti mají právo žít!

 

  1. březen je Dnem nenarozených dětí. Tento den je celosvětově věnovaný modlitbám za ještě nenarozené děti.

Z iniciativy Centra podpory rodin Ruth Oblastní charity Třebíč se právě 25. 3. 2019 uskutečnilo již druhé Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života.

Začalo v 16.30 hod. mší svatou v kostele Proměnění Páně v Třebíči-Jejkově, při které všichni věřící společně s kněžími - o. Vojtěchem Loubem a třebíčským děkanem Jiřím Dobešem prosili za ochranu lidského života, za ještě nenarozené děti i za všechny, kteří trpí jejich ztrátou. Účast při mši sv. byla překvapivě vysoká.

Foto

V Centru Ruth se poté konalo setkání zástupců různých organizací, které se na ochranu nenarozeného života zaměřují. „Nenarozené děti jsou aktuálně nejvíce ohroženou a diskriminovanou skupinou obyvatel,“ říká Ing. Bc. Lucie Hospůdková z Centra Ruth.

Přítomni byli zástupci ze Stop genocidě, z jihlavské pobočky Hnutí Pro Život, pozvání přijala i třebíčská gynekoložka MUDr. Xenie Preiningerová a politik JUDr. Ing. Jiří Karas. Z brněnské společnosti Na počátku, o. p. s., která se věnuje pomoci nečekaně těhotným ženám, přijela ředitelka Eva Vondráková a vedoucí poradny Jitka Došlová.

„Setkání proběhlo v přátelském duchu, sdíleli jsme své zkušenosti z osvěty života nenarozených i konkrétní pomoci těhotným ženám v krizi, které se mohou rovněž obrátit na Centrum podpory rodin Ruth. Pomoc těmto ženám je poskytována diskrétně a bezplatně, v případě potřeby jsme schopny zajistit i možnost utajovaného bydlení těhotným ženám“, dodává Lucie Hospůdková z Centra Ruth.