Pozvánky Centra Ruth

  • Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života 25. 3. 

  •  
  • Nástup dítěte do školky či do školy 8. 4. 2019

Výstava pokračuje

v Nemocnici Třebíč,

v březnu a dubnu

nové obrazy

 

 

ČESKÝ RÁj

V DOMOVINCE

 

25. 3. 2019

 

10.00 HODIN

Senior a bezpečí

beseda s policistkou

 

Domovinka

27. 3. 2019 v 10.30 hod. 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v březnu 2019

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

II. vernisáž výstavy Daruj dvakrát

II. vernisáž výstavy Daruj dvakrát

Zveme Vás na II. vernisáž prodejní výstavy Daruj dvakrát ve středu 7. 11. 2018 v 17 h. v Galerii Předsálí Národního domu v Třebíči. Připravilo ji pro Vás Centrum podpory rodin Ruth ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a Okresní hospodářskou komorou v Třebíči.

 

Přijměte pozvání...

 

Vernisáž - plakátek

 


Charitativní projekt "Daruj dvakrát" spojuje umění a dobročinnost.

Některá ze svých děl věnovali regionální umělci, např. B. Kjulleněn, M. Nestrojil, J. Hrubeš, Z. Šplíchal, I. Macková, A. Kracíková, ale i mnoho dalších, kteří takto chtějí podpořit jednu ze služeb Oblastní charity Třebíč - Centrum podpory rodin Ruth.

Kupující může získat krásné umělecké dílo, a zároveň tím daruje i pomoc rodinám v obtížných životních situacích, kterým Centrum Ruth pomáhá.

Všechna díla jsou nyní ke zhlédnutí v prostorách Centra podpory rodin Ruth na Karlově náměstí 41/30 (nad restaurací Třebíčanka) v provozních hodinách poradny anebo individuálně po domluvě na tel.: 733 741 390. 

 

Výstava v Národním domě bude probíhat v měsích listopadu a prosinci.

Těšíme se na Vaši návštěvu!