Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 
365 Kč ročně...

Jak dopadla Tříkrálová sbírka 2019 v Třebíči?

Jak dopadla Tříkrálová sbírka 2019 v Třebíči?

Výsledky v třebíčské Charitě přinesly velkou radost. Výtěžek 2 829 622  je o 153 586 Kč větší než loňský. Pro sbírku bylo zapečetěno 514 kasiček, zapojilo se do ní na 1 700 dobrovolníků, kteří obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. DĚKUJEME!

Tisková zpráva      Výsledky v ČR

 

Oblastní charita Třebíč spočítala výsledky Tříkrálové sbírky 2019

 

Logo

 

19. ročník

 1. – 14. 1. 2019 

pořádala Charita Česká republika na území celé České republiky. 

 


Oblastní charita Třebíč pořádala sbírku v třebíčském okrese. Zapojilo se do ní kolem 1 700 dobrovolníků, kteří obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 514 pokladniček.

Výsledky v Oblastní charitě Třebíč přinesly velkou radost.

 

Výtěžek sbírky je 2 829 622 ,

a to je o 153 586 Kč víc než v předchozím roce,

kdy se vybralo 2 676 036 Kč.

 

Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka vynesla 513 004 Kč,

tj. také nárůst vzhledem k r. 2018, o 31 029 Kč.

Děkujeme za Vaši štědrost!

Přehled výsledků v jednotlivých městech a obcích okresu


Zajímavosti

„Letos se nakonec město Třebíč podařilo obsadit koledníky poměrně dobře. Zapojili se noví pomocníci, přidal se další oddíl skautů, maminky či tatínci s dětmi, na mnoha místech koledovala i řada charitních pracovníků,“ konstatuje koordinátorka sbírky Martina Veselá.  

             Pracovníci Charity                                 Pracovnice na koledě              

Velmi obětavá byla opět skupinka rodiny Čapkových a Pudilových, která obešla 23 třebíčských ulic. Klobouk dolů před takovým výkonem! Sbírala postupně do 7 pokladniček, které dohromady vážily 16,85 kg. Nejtěžší z nich vážila 3,1 kg. A bylo v nich celkem úžasných 73 702 Kč.

Nepřetržitě, po celých 18 let se do sbírky zapojuje skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem. Letos ve čtyřech pokladničkách přinesli 60 038 Kč. V tomto roce se přihlásil ke koledování i další skautský oddíl, který nasbíral 11 313 Kč. Díky skautům přibyla do sbírky částka 71 351 Kč. „Jsme rádi, že můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují,“ skromně k těmto výsledkům podotýká skautská vedoucí.

Letos při koledování byla zima, boty nám rozmáčel tající sníh a studený vítr zalézal i pod kostýmy. Byli jsme vděční za horký čaj , který nám nabídli dobří lidé,“ vzpomíná jedna z dobrovolnic.

„Lidé nás často vítali s úsměvem a nejedni již měli nachystaný příspěvek v ruce, z čehož bylo vidět, že naši návštěvu očekávali. Těm, kteří nás přijali, jsme s radostí zazpívali a na dveře zviditelnili přítomnost požehnání tomu obydlí i jeho obyvatelům na nový rok,“  shrnuje letošní dojmy další kolednice

      P1020012 053 IMG_E3745


 

Doprovodné aktivity Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem.

V městě Třebíči slavnostně sbírku zahájil příchod tří králů na Karlovo náměstí 3. 1. 2019, které přivítal nový starosta města Pavel Pacal, třebíčský děkan Jiří Dobeš udělil sbírce, koledníkům i městu požehnání. „Velmi působivé bylo vánoční pásmo dětí ze ZŠ Václavské náměstí připravené pod vedením p. učitelky Tomanové,“ sděluje koordinátorka sbírky Martina Veselá a dodává: „Nenechaly se odradit nepřízní počasí, silnou sněhovou nadílkou, ani větrem a odhodlaně v těchto podmínkách předvedly obdivuhodný výkon a potěšily a zahřály u srdce přítomné účastníky. Mnohé z dětí také rádo využilo možnosti svézt se na poníkovi a v zimě přišly vhod i teplé nápoje.“

         Vítání tří králů na náměstí  IMG_3030  IMG_3070

Do koledy se zapojil i ředitel třebíčské Charity Petr Jašek: „Navštívili jsme se skupinkou třebíčskou radnici, lidé nás mohli potkat na Karlově náměstí, 4. 1. jsme koledovali v Jaderné elektrárně Dukovany, našeho dlouholetého regionálního partnera. A v sobotu 5. 1. obcházela naše skupinka domácnosti v  Trnavě.“

         IMG_3089  IMG_2977   01_TKS_EDU

Další akce konané v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou

 1. 1. 2019 mše sv. s žehnáním koledníkům a sbírce v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
 2. 1. 2019 Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou
 3. 1. 2019 Tříkrálová vycházka z Kramolína k rozhledně Babylon s vystoupením trubačů

  V neděli po obědě se sešli lidé před obecním úřadem v Kramolíně, aby společně s trubači a Třemi králi vyrazili směrem k rozhledně Babylon. Tam zúčastněné čekalo občerstvení v podobě špekáčků, horkého čaje, pro ty, kdo mají rádi sladké, zde bylo také něco k zakousnutí. Trubači zpříjemnili cestu několika ukázkami svého umění, neodradila je ani zima a nepříjemný vítr. Přišla také nová senátorka paní Žáková, v jejím proslovu zaznělo poděkování všem, kteří přišli, i pozvánka na další ročník již tradičního výstupu. Bylo to příjemně strávené odpoledne, zakončené přátelským posezením v místní hospůdce.
 4. 1. 2019 Tříkrálová plavba po Dalešické přehradě na lodi Horácko se třemi králi na palubě

         Žehnání v katedrále  TK procházka na Babylon - sraz u obecního úřadu v Kramolíně  TK průvod v Náměšti-foto Třebíčský deník


Poděkování

S velkým potěšením a vděčností přijímám zprávu o dalším úspěchu Tříkrálové sbírky. Posílám srdečné a úpřimné poděkování všem dobrovolným pomocníkům, kteří zvládli svůj náročný úkol přes všechny obtíže této služby výborně. Těm, kteří našim koledníkům otevřeli dveře svého obydlí i svá srdce, přinesli radostné vánoční poselství a Boží požehnání pro dny dalšího roku. Vám dárcům, děkuji za Vaši štědrost. Všichni tak společně máte podíl na zmírnění nouze druhých. Oblastní charita Třebíč ročně pomáhá pěti tisícům lidí z celého okresu, zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 službách a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. Vaše důvěra k nám nás zavazuje použít tyto prostředky odpovědně a uvážlivě. Každá koruna u nás pomáhá,” uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.  


Jaký má Oblastní charita Třebíč záměr s Tříkrálovou sbírkou 2019?

 • vybudovat zázemí pro osobní asistenci, 
 • pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě - pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč, 
 • podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích, 
 • podpořit rozvoj práce s dobrovolníky, 
 • podpořit rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů. 

 

Díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 jsme

 • zrekonstruovali a rozšířili zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv. Zdislavy, 
 • vybudovali nový prostor pro psychologicko-psychiatrickou ambulanci Paprsku naděje pro lidi s duševním onemocněním, 
 • realizovali programy pro starší a osamocené lidi jako prevenci sociálního vyloučení, 
 • podpořili primární prevenci na školách, 
 • pomohli lidem v hmotné a sociální nouzi, a to i prostřednictvím Charitní záchranné sítě, 
 • podpořili dostupnost Charitní pečovatelské služby nákupem automobilu, 
 • zajistili svozovou službu do našich zařízení pro osoby s postižením.

 

Více informací k Tříkrálové sbírce podá koordinátorka sbírky:

Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na webech:  www.trebic.charita.cz        www.trikralovasbirka.cz