Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Koláč pro domácí hospic 2018

Koláč pro domácí hospic 2018

Tuto středu můžete potkat naše dobrovolníky, kteří Vám nabídnou čerstvé a dobré koláče při sbírkové akci KOLÁČ PRO HOSPIC s cílem přiblížit charitní službu Domácího hospice sv. Zdislavy, a též získat finanční příspěvky od štědrých a laskavých lidí k podpoře této služby. Obdržíte informační letáček a nádavkem zmíněný koláč.  

Tisková zpráva

     

Koláč pro hospic

     Koláč pro hospic

Středa 3. 10. 2018

 8 - 16 hod. 

Třebíč, Náměšť n. Oslavou, Hrotovice a okolí těchto měst

 

Ve středu 3. 10. 2018 budou lidé opět moci potkat dobrovolníky Oblastní charity Třebíč při dobročinné sbírkové akci Koláč pro hospic, která se koná v blízkosti Světového dne hospicové a paliativní péče.

Jejím cílem je přiblížit charitní službu Domácího hospice svaté Zdislavy, která pečuje o nevyléčitelně nemocné lidi na sklonku jejich života v oblasti Třebíčska, a zároveň chce získat dobrovolné finanční příspěvky od štědrých a laskavých lidí k podpoře této služby. Ti přitom obdrží informační letáček a odměnou jim bude dobrý koláč.  


Dobrovolníci se sbírkou se objeví na Karlově náměstí a na dalších místech v Třebíči.

V Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích je bude možno potkat hlavně v centru města.

Tradičně zavítají i ke stálému partnerovi třebíčské Charity do Jaderné elektrárny Dukovany, navštíví i Vojenskou leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou a firmu Fraenkische.


 

Letos se do Koláče pro hospic zapojily všechny oblastní charity patřící pod Diecézní charitu Brno. V Oblastní charitě Třebíč se tato sbírka stala již tradicí konanou několik let,“ říká její ředitel Petr Jašek a dodává: „Vypomáhají nám dobrovolníci z řad studentů Katolického gymnázia Třebíč. Každoročně nám vedení školy s jejich uvolněním pro tuto akci ochotně vychází vstříc. Této spolupráce si nesmírně vážíme, je nám oporou a velmi za ni děkujeme.“

„Naše dobrovolníky každý pozná podle oblečení označeného logem Charity, jsou vybavení jmenovkami zhotovenými speciálně k této příležitosti a nosí s sebou zapečetěnou kasičku,“ podrobněji popisuje vedoucí střediska Eva Vráblová.

Výtěžek z akce bude využit na zkvalitňování a rozšiřování hospicových služeb Oblastní charity Třebíč.

„Pacientům poskytujeme komplexní péči lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i duchovní a psychoterapeutickou podporu 24 hodin denně po všech sedm dní v týdnu. Vše v domácím prostředí, kde jsme schopni zajistit podmínky jako v nemocničním pokoji,“ vysvětluje Eva Vráblová. Tato péče u nás stále není plně hrazena státem, proto Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč hledá podporu u dlouhodobých partnerů, ale také u drobných dárců.

V loňském roce bylo při této akci vybráno téměř 45 000 Kč.

 

Všem, kteří se letos rozhodnou pomoci svým příspěvkem, upřímně děkujeme.  

 

     Koláč Koláč Koláč

 

Koláč - Třebíč

 

Koláč 2018 Náměšť n. O. a okolí

 

KH 2018 Hrotovice a okolí