Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Koláč pro hospic 2016 v třebíčské Charitě

Koláč pro hospic 2016 v třebíčské Charitě

Sbírkově - propagační akce Oblastní charity Třebíč skončila úspěchem. Dobrovolníci nabízeli lidem sladké koláče za 20 korun. Zájem veřejnosti byl velký a na konto Domácího hospice sv. Zdislavy putuje 45.343 Kč. Děkujeme Vám!

Tisková zpráva

Úspěch Koláče pro hospic

 

Sbírkově - propagační akce Oblastní charity Třebíč Koláč pro hospic skončila až nečekaným úspěchem. Dobrovolníci nabízeli lidem sladké koláče za 20 korun, utržené mince pak obratem putovaly do zapečetěných pokladniček. Zájem veřejnosti byl velký a koláčky dobrovolníkům doslova mizely před očima. Vyprodáno bylo nad očekávání rychle. 

Na konto Domácího hospice sv. Zdislavy putuje výdělek 45.343 Kč.

Více než dvě desítky studentů Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč a Katolického gymnázia Třebíč, dobrovolníků Charity, nabízely během čtvrtka 6. 10. 2016 v Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou koláče.

Studenti - dobrovolníci

Kdo přispěl do pokladničky alespoň dvacetikorunou na Domácí hospicovou péči Třebíč, obdržel informační letáček této služby a nádavkem si odnesl i chutný koláč.

Letáček a koláče

Ani špatné počasí neohrozilo průběh akce a zájem byl doslova nad očekávání. Dobrovolníci vyšli do ulic s plnými košíky koláčků, které obratem mizely a naše motorizované spojky nestačily dovážet další a další,“ líčí s nadšením organizátorka akce Eva Vráblová. Nasazení studentů -  dobrovolníků anulovalo chlad i prvotní nejistotu některých oslovených.

Obrovský zájem byl i u zaměstnanců společností, jejichž management umožnil oslovení zaměstnanců. „V Jaderné elektrárně Dukovany a ve společnosti Freankische jsme měli stanoviště před jídelnou a dobrovolníci, podle vlastního líčení, ani nestíhali poděkovat, jak rychle koláče mizely,“ pokračuje s úsměvem Eva Vráblová. Vzájemná spolupráce Oblastní charity Třebíč a Jaderné elektrárny Dukovany se neustále utužuje a zpečeťuje jak finanční pomocí na mnoha projektech Charity, tak také osobním přístupem našich zaměstnanců, kteří dobrovolně pomáhají v charitních zařízeních a aktivně se zapojují do sbírek jako je Tříkrálová sbírka nebo právě Koláč pro hospic,“ doplnila informace o spolupráci Jana Štefánková z útvaru komunikace ČEZ – JE Dukovany. Po rozpečetění pokladniček z těchto dvou stanovišť byl výsledek 11.844 korun.   

JEDU   

Mimo centra měst bylo možné dobrovolníky zastihnout i v okolí třebíčského autobusového nádraží a v blízkosti poliklinik. Speciálně v doprovodu pracovníků hospice se vypravili i na Městský úřad v Třebíči, kde je přijal starosta města Ing. Pavel Janata. Dalšími mimořádnými zastávkami byly návštěvy střední zdravotnické školy a katolického gymnázia.

Nabízeno bylo 2000 koláčů z pekáren Penam a Wonka. Polovina byla sponzorským darem a druhou polovinu nakoupila Charita za zvýhodněnou cenu. Všechny koláčky dobrovolníci bez obtíží prodali.   

Koláč pro hospic


Domácí hospic sv. Zdislavy, který je zřizován Oblastní charitou Třebíč, je jedním ze sedmi obdobných zařízení vybraných do pilotního projektu Ministerstvo zdravotnictví ČR, VZP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, zkoumajícího možnost poskytování paliativních služeb nestátními subjekty a mimo zdravotnická zařízení.

 

V rámci Diecézní charity Brno pořádaly akci Koláč pro hospic ještě Oblastní charity Rajhrad, Blansko, Jihlava, Tišnov a Žďár nad Sázavou.

 


Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili svým příspěvkem tuto službu,
studentům za jejich nasazení pro dobrou věc a vedení Střední zdravotnické školy Třebíč a Katolického gymnázia Třebíč za uvolnění studentů na tuto akci. 


Koláč