Pozvánky Centra Ruth

  • Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života 25. 3. 

  •  
  • Nástup dítěte do školky či do školy 8. 4. 2019

Výstava pokračuje

v Nemocnici Třebíč,

v březnu a dubnu

nové obrazy

 

 

ČESKÝ RÁj

V DOMOVINCE

 

25. 3. 2019

 

10.00 HODIN

Senior a bezpečí

beseda s policistkou

 

Domovinka

27. 3. 2019 v 10.30 hod. 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v březnu 2019

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Náhradní rodinná péče v kostce

Náhradní rodinná péče v kostce

Přemýšlíte o adopci či pěstounské péči? Chcete se o tom dozvědět víc? Přijďte na besedu Náhradní rodinná péče v kostce ve středu 21. 11. 2018 v 17 h do Centra Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči. Přihlásit se můžete zde

 

 Centrum podpory rodin Ruth

vás srdečně zve na besedu

Náhradní rodinná péče v kostce

 

ve středu 21. 11. 2018 od 17 hodin

 v Centru Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči

(nad restaurací Třebíčanka, 1. patro)

 

Beseda účastníkům přiblíží systém péče o ohrožené děti, formy náhradního rodičovství – adopce a pěstounství i pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Získají informace o přípravě k náhradnímu rodičovství, o jejím významu a o způsobu výběru rodičů k dítěti nebo o prvním společném setkání.

  pěstounství

Beseda je součástí osvětové kampaně k náhradní rodinné péče (NRP) „Pošli to dál….“,

realizované formou osobního předání obálky s informacemi k náhradní rodinné péči.


Lektorka Bc. Miluše Vybíralová prošla celým procesem přípravy k osvojení a dlouhodobě se zajímá o problematiku náhradní rodinné péče (NRP). K besedě jsou přizváni také hosté z řad pěstounů a doprovázející organizace.

 

Na program je vhodné se přihlásit do 20. 11. 2018

 

Hlídání dětí zajištěno.                                                          Vstupné dobrovolné.

 

Náhradní rodinná péče v kostce