Pozvánky Centra Ruth

  • Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života 25. 3. 

  •  
  • Nástup dítěte do školky či do školy 8. 4. 2019

Výstava pokračuje

v Nemocnici Třebíč,

v březnu a dubnu

nové obrazy

 

 

ČESKÝ RÁj

V DOMOVINCE

 

25. 3. 2019

 

10.00 HODIN

Senior a bezpečí

beseda s policistkou

 

Domovinka

27. 3. 2019 v 10.30 hod. 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v březnu 2019

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Navštivte výstavu DARUJ DVAKRÁT

Navštivte výstavu DARUJ DVAKRÁT

Těšíme se na Vaši návštěvu prodejní výstavy uměleckých děl "Daruj dvakrát". Zakoupením díla podpoříte rodiny v nouzi, kterým pomáhá naše Centrum podpory rodin Ruth. Výstavu najdete v Galerii Předsálí v Národním domě v Třebíči do konce roku. 

 

Zveme Vás...

 

Výstava trvá do konce roku


Charitativní projekt "Daruj dvakrát" spojuje umění a dobročinnost.

Některá ze svých děl věnovali regionální umělci, např. B. Kjulleněn, M. Nestrojil, J. Hrubeš, Z. Šplíchal, I. Macková, A. Kracíková, ale i mnoho dalších, kteří takto chtějí podpořit jednu ze služeb Oblastní charity Třebíč - Centrum podpory rodin Ruth.

Kupující může získat krásné umělecké dílo, a zároveň tím daruje i pomoc rodinám v obtížných životních situacích, kterým Centrum Ruth pomáhá.

Díla jsou nyní z větší části ke zhlédnutí v prostorách Předsálí Národního domu v Třebíči. Je možno je vidět také v katalogu na našem webu. 

 

Výstava v Národním domě bude probíhat v listopadu a prosinci 2018.

Těšíme se na Vaši návštěvu!