Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Pesachová večeře ve stacionáři Úsměv

Pesachová večeře ve stacionáři Úsměv

V pátek 12. dubna jsme spolu s některými uživateli stacionáře Úsměv mohli prožít židovskou pesachovou večeři, která se slaví již přes 3 500 let na památku vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví...

 

„Pesachová večeře“ ve stacionáři Úsměv

 

V pátek 12. dubna jsme spolu s některými uživateli denního stacionáře Úsměv pro lidi s mentálním a tělesným postižením mohli prožít židovskou pesachovou večeři, která se slaví již přes 3500 let na památku vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví.

Samotnému ochutnávání speciálních pokrmů předcházelo uvedení do nastávající doby Svatého týdne. Doby, ve které si připomínáme smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Částečně zatemnělou místnost, do které jsme postupně vcházeli, rozeznívala hudba dotýkající se našich srdcí – Stabat Mater (Stála Matka).  Na stole, kolem kterého jsme byli rozesazeni, byly rozloženy předměty
(nekvašený chléb, víno, kříž, hřebíky, trnová koruna, kámen, bílé plátno) symbolizující Ježíšovu poslední večeři, jeho smrt na kříži, a pak i jeho vítězství nad smrtí. Tímto způsobem jsme se mohli přiblížit a připravit se na dny, které jsou pro nás tak důležité.

IMG_20190412_093240

Po této první části následovala samotná večeře konající se vzhledem k daným možnostem v trochu netradiční době – před obědem.  Po kratičké přestávce, která stačila právě tak k nachystání slavnostní tabule, jsme se tedy opět sešli a posadili  kolem stolu. Přečetli jsme si příběh o vyvedení izraelského národa z Egypta a postupně si vysvětlili symboliku jednotlivých pokrmů, které jsme samozřejmě i ochutnali. Ve zjednodušené formě jsme tak prožili události, které nejsou jen událostmi dávno minulými, ale promlouvají i k lidem dnešní doby.

                            20190412_100606          

Abychom páteční prožitkové dopoledne ještě umocnili, zakončili jsme je krátkou vycházkou po okolí, při které jsme obdivovali krásu květů jarní přírody, za kterou vděčíme tomu, který ji stvořil.

                                                                                                                                                    Hana Fialová