Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Poděkování z Rané péče Třebíč

Poděkování z Rané péče Třebíč

Společnost DAIKIN Europe NV věnovala rané péči klimatizaci do místnosti Snoezelen. Základem práce v této místnosti je vytvořit prostředí, jež nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité.

 

Poděkování od Rané péče Třebíč

 

Společnost DAIKIN Europe NV věnovala Rané péči Třebíč klimatizaci do multisenzorické místnosti Snoezelen. 

Klimatizace

Hlavním principem metody práce ve Snoezelenu je vytvořit prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité.

Klimatizační jednotka poslouží nejen k navození optimální teploty v místnosti, ale zároveň k navození skutečného zážitku z tematické terapie. Terapeut tak dětem lépe zprostředkuje vnímání chladu v zimě, tepla v létě a umocní prožitek z celého programu.

Ve Snoezelenu děti s postižením získají např. zkušenost z podzimního padajícího listí, pocítí chlad ledu, prožijí si běžné zimní radovánky se sněhem a vychutnají si vůni rozkvetlé louky na jaře.

Snoe zelen

Rádi bychom poděkovali také třebíčské firmě K & K servis chlazení za instalaci klimatizace a podrobné seznámení s jejím provozem.

 

Místnost Snoezelen