Pozvánky Centra Ruth

  • Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života 25. 3. 

  •  
  • Nástup dítěte do školky či do školy 8. 4. 2019

Výstava pokračuje

v Nemocnici Třebíč,

v březnu a dubnu

nové obrazy

 

 

ČESKÝ RÁj

V DOMOVINCE

 

25. 3. 2019

 

10.00 HODIN

Senior a bezpečí

beseda s policistkou

 

Domovinka

27. 3. 2019 v 10.30 hod. 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v březnu 2019

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Pošli to dál...

Pošli to dál...

Nejde o hru, ani o americký film, ale o osvětovou kampaň, kterou pořádá Centrum podpory rodin Ruth s cílem rozšířit povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči, a to formou osobního setkání, při kterém dojde k předání obálky s informacemi.  "Pošli to dál..." 

 

 

„Pošli to dál…“

 

„Pošli to dál“ – ne, to není název amerického filmu, ale osvětová kampaň k náhradní rodinné péči formou osobního předávání myšlenky.

Jedná se o kampaň Centra podpory rodin Ruth oblastní charity v Třebíči, jejímž cílem je rozšířit povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči (NRP), jejích formách a významu.

Přestože v dnešní době moderních informačních a komunikačních technologií je možné se dostat k informacím, jsou velmi neosobní a v rozhodování, zda se stát náhradním rodičem nebo pěstounem, většinou příliš nepomohou.

Právě forma osobního předání může v každém z nás vzbudit emoce, a zároveň tak i otázku, proč osoba, která mi předala dopis, si myslí, že jsem vhodnou osobou stát se náhradním rodičem…

DOPIS

Osoba, která byla oslovena, tak získá parťáka k rozhovorům na toto téma. Nejde však ani tak o to, aby se lidé oslovení dopisem „tady a teď“ rozhodli stát náhradními rodiči, ale abychom prostřednictvím osobního sdělení zasadili v každém z nich semínko “chtít vědět víc”.

 

Tímto osobním pozváním nebudeme jen informovat a motivovat, ale také zvát na besedu nebo individuální osobní setkání do Centra podpory rodin Ruth, kde se zájemci mohou dozvědět více a získat zkušenosti od dalších účastníků nebo pozvaných hostů, pěstounů, náhradních rodičů.


Připravena je beseda

Náhradní rodinná péče v kostce

21. 11. 2018 v 17 hodin v prostorách Centra Ruth na Karlově nám. 41/30 v Třebíči.

Pracovnice Centra podpory rodin Ruth Oblastní charity Třebíč jsou připraveny rozmlouvat s Vámi na toto téma a jsou ochotny Vám pomoci při Vašem rozhodování. Teď už záleží jen na Vás, jakou cestou se vydáte…

pěstounství