AKCE CIHLA

se koná v červnu a červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červnu 2019

 

 

Výstavu nyní najdete

v kavárně Splněný sen

na nádvoří
státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Soutěž: Co pro mne znamená DOBROVOLNICTVÍ?

Soutěž: Co pro mne znamená DOBROVOLNICTVÍ?

Setkali jste se již s dobrovolnictvím? Jste nebo jste byl dobrovolníkem nebo Vám byla či je poskytována pomoc dobrovolníka? Jakou zkušenost jste získali? Co Vám dobrovolnictví přineslo? Podělte se o své zážitky, napište, nakreslete nebo zachyťte na fotografii pěkné okamžiky z dobro-působení. Zapojte se do naší soutěže! Těšíme se na Vaše příspěvky. Plakátek

Logo

 

Oblastní charita Třebíč

 

vyhlašuje

při příležitosti 15 let akreditovaného dobrovolnictví

 

soutěž na téma

 

Co pro mne znamená „DOBROVOLNICTVÍ“

 

 • Setkali jste se již s dobrovolnictvím?
 • Jste nebo jste byli dobrovolníkem nebo Vám byla či je poskytována  pomoc dobrovolníků?
 • Jakou zkušenost jste získali, co Vám dobrovolnictví přineslo?


PODĚLTE SE O SVÉ ZÁŽITKY Z DOBROVOLNICTVÍ,

napište, nakreslete nebo namalujte, nebo zachyťte na fotografii

pěkné okamžiky

 z dobro - působení.

 

Forma příspěvků:

 • text či báseň - zamyšlení, příběh, zážitek, zkušenost - max. na 1 list A4
 • výtvarná práce za použití libovolné techniky - max. na A3
 • fotografie - v dostatečné kvalitě vhodné k publikování

 

Příspěvky zasílejte do 21. 9. 2018 na adresu:

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč       nebo

na e-mail:

dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Uveďte, prosíme, své jméno, příjmení a adresu, telefonní či e-mailový kontakt. 

 


Zasláním svého příspěvku do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby Oblastní charita Třebíč po dobu jednoho kalendářního roku uchovávala jeho osobní údaje v souvislosti se soutěží a souhlasí také s tím, aby byl jeho příspěvek s uvedením jeho jména a příjmení a místa bydliště zveřejněn v tisku, na webu, facebooku, v prostorách Oblastní charity Třebíč, na Dni Charity na Karlově náměstí v Třebíči, příp. v jiných veřejných prostorách vhodných k uspořádání výstavy těchto soutěžních příspěvků za účelem propagace.

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným prohlášením doručeným koordinátorce Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč.

Dále je soutěžící oprávněn:

 • požadovat od správce údajů-Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost svých osobních údajů,
 • udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem-Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Třebíč k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

Soutěž Co pro mne znamená DOBROVOLNICTVI

Uchování a zpracování osobních dat - informace

Šatník Mikulášská Pletení obvazů pro Afriku

Tříkráloví dobrovolnícipomoc při povodníchVánoce v LDN