Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Spolupráce s internátem navázána

Spolupráce s internátem navázána

Navázali jsme spolupráci s internátem OAH v Borovině a první info vstupy o službě Streetwork přinesly své ovoce v podobě nových zájemců o službu...

 

Spolupráce s internátem navázána – výsledky už vidíme

 

Již v minulém článku jsme psali o tom, jak navazujeme spolupráci s internáty a domovy mládeže v Třebíči. Máme za sebou dva info vstupy o službě, které nesly svoje ovoce v podobě nových zájemců o službu.

Dnes máme navázanou spolupráci s internátem OAH v Borovině, kam jsme naplánovali celkem 4 vstupy během měsíce ledna a února 2018. Tyto vstupy jsou zaměřeny na prohloubení vztahů jak studentů mezi sebou, tak i s námi. Naše programy jsou z větší části cíleny preventivně s využitím aktivizačních her.

První preventivní program se uskutečnil 11. 1. 2018 a byl zaměřen na schopnost uvědomit si svůj vlastní názor a umět si ho prosadit ve skupině. Prostřednictvím hry „Argumentace“ měli účastníci za úkol obhájit dvě témata.

Prvním tématem bylo, jestli by měla nebo neměla být legalizace marihuany přijata v ČR a druhým tématem byla adopce dětí homosexuálními páry. Uvědomujeme si, že tato témata mohou být pro někoho nepřijatelná nebo kontroverzní, ale my jsme chtěli hlavně oslovit teenegery, kteří se mohou s touto tématikou potýkat denně. Cílem této argumentace bylo uvědomit si, jaký mám názor na danou věc, jestli dokážu respektovat jiné s jiným názorem a umět se prosadit ve skupině.

Další program 25. 1. 2018 byl podle zpětných vazeb z minulého setkání zaměřen na rodinu, vztahy v rodině a hodnoty spojené s rodinou.

StreetworkJsme moc rádi za tuto spolupráci, protože už teď vidíme výsledky ve formě nových zájemců jak v terénu, tak v klubové formě naší služby. Zároveň ze zpětných vazeb od zúčastněných studentů vyplývá, že jsou rádi za to, že s námi mohou trávit čas a že jim tato forma práce na internátu chyběla.

 

Tým pracovníků služby STREETWORK