Sbírka potravin

18. 5. 2019

vybráno 1020,61 kg  zboží

DĚKUJEME!

AKCE CIHLA

Přijďte nám pomoci!

Hledáme dobrovolníky na stanoviště v Třebíči v odpoledních hodinách ve dnech 1. - 14. 6. 2019

 

Sekáč trochu menší

20. 5. 2019 od 10-17 h.

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v květnu 2019

 

 

Výstavu nyní najdete

v městské knihovně

na Haaskově ulici

v zelené klubovně

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Tradiční rodina versus moderní experimenty

Tradiční rodina versus moderní experimenty

Je tradiční rodina stále základem společnosti? Jsou nesezdaná soužití skutečně stabilnější? Jak je to s některými svazky dnešní moderní doby? Přijďte 14. 5. 2019 diskutovat s psychologem Jeronýmem Klimešem!

 

    Je tradiční rodina stále základem společnosti?
    Jsou nesezdaná soužití skutečně stabilnější?
 Jak je to s některými svazky dnešní moderní doby?

Přijďte diskutovat s psychologem Jeronýmem Klimešem!

Centrum podpory rodin Ruth

Vás srdečně zve

na besedu s diskuzí

Tradiční rodina versus moderní experimenty?

aneb

"Co přežije toto století?"

 

Přednáší: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

v úterý 14. 5. 2019

v 17.00 hod.

v Městské knihovně Třebíč, Hasskova 102/2


Na program je vhodné se přihlásit do 3. 5. 2019:

Kapacita je omezena.                                    

Vstupné dobrovolné.


Tradiční rodina vs. experiment_plakát

 


PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

Uznávaný český psycholog. Pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv, dále jako poradce ministra práce a sociálních věcí, vyučoval psychologii na FF UK a etiku na 3. LF UK. Zabýval se psychologickými dopady neplodnosti a posuzoval zájemce o osvojení dětí. Dlouhodobě se věnuje psychologickému poradenství v rodinných vztazích, partnerskému poradenství a přednáškové činnosti. Autor několika publikací a odborných článků.