Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Tříkrálová sbírka v plném proudu

Tříkrálová sbírka v plném proudu

Koledníci obchází domácnosti, aby do zapečetěné kasičky nasbírali peníze pro lidi v nouzi. Ředitel třebíčské Charity Petr Jašek se vydal se skupinkou do třebíčských ulic i Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu 6.1. jste zváni od 14 hod. na Karlovo nám. v Třebíči na tříkrálový průvod, živý betlém, koledy, soutěž, ....

Tříkrálová plavba s Charitou 10.1.2016                                                                                 Tisková zpráva

Tříkrálová sbírka 2016 v třebíčské Charitě

 1. - 14. ledna 2016

 

Zveme Vás 

                                       

 

 

Jak probíhá Tříkrálová sbírka

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v kostýmech tří králů (není podmínkou). Vedoucí skupinky musí být starší 15ti let a na požádání se prokáže platným průkazem, který ho opravňuje sbírku provádět.  
Koledníci mají pokladničku s červenobílým logem Charity, úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi (jedna s razítkem Oblastní charity Třebíč, druhá s razítkem místního městského či obecního úřadu).

Za obnos vhozený do pokladničky dostanou dárci jako symbolické poděkování malé balení tříkrálového cukru, příp. informační letáček, nač se sbírka v třebíčské Charitě využije a jak pomohla ta loňská. (většině domácností jsou letáky dodávány do poštovních schránek roznáškovou službou).  

Pokud dají obyvatelé domu souhlas, napíší koledníci křídou na domovní dveře znamení

K + M + B + 2016

začáteční písmena latinské věty

Kristus Mansionem Benedicat 2016 - Kriste, požehnej tomuto obydlí v roce 2016!

 

„Prosím o vlídné přijetí našich koledníků, velmi si vážím jejich pomoci, kdy často za nevlídného počasí, přesto s nasazením, konají tuto službu. Někteří opakovaně po celá léta. Budeme rádi za každý Váš příspěvek do pokladničky, neboť  "KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ",“ dodává ředitel P. Jašek.

           

 

Nač bude Tříkrálová sbírka 2016 v Oblastní charitě Třebíč použita 

Hlavním bodem bude výstavba nového Domova pro matky Třebíč i s prostory pro službu Rané péče Třebíč, která podporuje rodiny a děti se zdravotním postižením. Z části výtěžku se dokončí stavební práce v objektu na Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory a nemocné. Je třeba koupit auto pro pečovatelskou službu, která pomáhá lidem na velkém území okresu Třebíč. Ze sbírky bude hrazena humanitární pomoc a materiální či finanční pomoc lidem v sociální a zdravotní nouzi. Prosíme, upozorněte na tuto možnost lidi, kteří potřebují pomoc.


Jak jsme využili Tříkrálovou sbírku 2015

Službě rané péče byl zakoupen biofeedback-EEG určený k sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, K-centrum Noe pořídilo zdravotnický materiál, podporu dále získaly služby Paprsek naděje, Probační program MOST, PRIMÁRNÍ PREVENCE, TaxiS sociální rehabilitace, STRETTWORK - terénní program pro mládež. Pečovatelská služba, Osobní asistence a Domácí hospic sv. Zdislavy dnes sídlí na ul. Gen. Sochora v prostorách zrekonstruovaných a nově vybavených částečně i z této sbírky. Finanční prostředky individuálně pomohly rovněž lidem se zdravotním znevýhodněním nebo v nouzi. Část šla na humanitární pomoc do zahraničí na Ukrajinu a po zemětřesení do Nepálu.

 

Více informací podá koordinátorka sbírky:  

Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na www.trikralovasbirka.cz